Hopp til hovedinnhold
Ufrivillig barnløshet blir vanligvis utredet etter ett til to års vanlig samliv uten å oppnå graviditet. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Ufrivillig barnløshet blir vanligvis utredet etter ett til to års vanlig samliv uten å oppnå graviditet. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Ufrivillig barnløshet, infertilitet

Ufrivillig barnløshet eller infertilitet betyr manglende graviditet etter ett år med regelmessige og ubeskyttede samleier. Vanlige årsaker til ufrivillig barnløshet er forstyrrelser i eggløsning, skader i egglederne, høy alder hos kvinnen eller redusert sædkvalitet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/livsstil/planlegger-graviditet/barnloshet-infertilitet/ 

Hva er infertilitet?

Årsaker

Diagnostikk

Behandling

Når er tidspunktet der?

Hormonstimulering

Korreksjon av anatomiske forhold

Inseminasjon

In vitro fertilisering (IVF)

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Infertilitet. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Carson SA, Kallen AN. Diagnosis and Management of Infertility: A Review. JAMA. 2021 Jul 6;326(1):65-76. PMID: 34228062.
 2. Hanevik HI, Kjøtrød S, Nordbø O et al. Infertilitet og fertilitetsbehandling. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. [hentet 25. mars 2022]. www.legeforeningen.no 
 3. Mascarenhas MN, Flaxman SR, Boerma T, et al. National, Regional, and Global Trends in Infertility Prevalence Since 1990: A Systematic Analysis of 277 Health Surveys. PLOS Medicine Dec 18, 2012. Doi: 10.1371/journal. pmid: 23271957 PubMed 
 4. Petraglia F, Serour GI, Chapron C. The changing prevalence of infertility. Int J Gynaecol Obstet 2013; 123: S4-S8. pmid:24112745 PubMed 
 5. Chandeying P, Pantasri T. Prevalence of conditions causing chronic anovulation and the proposed algorithm for anovulation evaluation. J Obstet Gynaecol Res 2015; 41: 1074-9. pmid:25772812 PubMed 
 6. National Institute for Health and Care Excellence . Fertility: assessment and treatment for people with fertility problems. London: NICE; 2013. CG156. Last updated Sep 2017, visited May 2019 www.nice.org.uk 
 7. Teede HJ, Misso ML, Costello MF et al. Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. Fertil Steril 2018; 110: 364-79. pmid:30033227 PubMed 
 8. Wall J, Jayasena CN. Diagnosing male infertility. BMJ 2018; 363: k3202. pmid:30287677 PubMed 
 9. Skomsvoll JF, Rødevand E, Koksvik HS, et al. Reversibel infertilitet ved ikke-steroide antiinflammatoriske midler. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1476-8. pmid: 15940311 PubMed 
 10. Iliodromiti S, Kelsey TW, Wu O. The predictive accuracy of anti-Müllerian hormone for live birth after assisted conception: a systematic review and meta-analysis of the literature. Hum Reprod Update 2014; 20: 560-70. pmid:24532220 PubMed 
 11. Lim SS, Hutchison SK, Van Ryswyk E, Norman RJ, Teede HJ, Moran LJ. Lifestyle changes in women with polycystic ovary syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 3. Art. No.: CD007506. DOI: 10.1002/14651858.CD007506.pub4. DOI 
 12. Vanky E, Underdal MO, Stauri RVK, Kjøtrød S. Polycystisk ovariesyndrom. Veileder i gynekologi. Norsk gynekologisk forening. Oslo: 2020. Siden besøkt 19.02.21 www.legeforeningen.no 
 13. Eskew AM, Bedrick BS, Hardi A et al. Letrozole Compared With Clomiphene Citrate for Unexplained Infertility: A Systematic Review and Meta-analysis. Obstet Gynecol 2019; 133: 437-44. pmid:30741800 PubMed 
 14. Franik S, Eltrop SM, Kremer JAMet al. Aromatase inhibitors (letrozole) for subfertile women with polycystic ovary syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD010287. DOI: 10.1002/14651858.CD010287.pub3 DOI 
 15. Chua SJ, Akande VA, Mol BWJ. Surgery for tubal infertility. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD006415. DOI: 10.1002/14651858.CD006415.pub3. DOI 
 16. Melo P, Georgiou EX, Johnson N, et al. Surgical treatment for tubal disease in women due to undergo in vitro fertilisation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 10. Art. No.: CD002125. DOI: 10.1002/14651858.CD002125.pub4. DOI 
 17. Kroese ACJ, de Lange NM, Collins J, Evers JLH. Surgery or embolization for varicoceles in subfertile men. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD000479. DOI: 10.1002/14651858.CD000479.pub5 DOI 
 18. Veltman-Verhulst SM, Hughes E, Ayeleke RO, Cohlen BJ. Intra-uterine insemination for unexplained subfertility. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD001838. pmid: 26892070 PubMed 
 19. Chih HJ, Elias FTS, Gaudet L, Velez MP. Assisted reproductive technology and hypertensive disorders of pregnancy: systematic review and meta-analyses. BMC Pregnancy Childbirth. 2021 Jun 28;21(1):449. PMID: 34182957 PubMed 
 20. Reigstad MM, Larsen IK, Storeng R. Kreftrisiko hos mor og barn etter fertilitetsbehandling. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 17.1098. pmid:30539611 PubMed 
 21. Kallen B, Finnstrom O, Lindam A et al. Trends in delivery and neonatal outcome after in vitro fertilization in Sweden: data for 25 years. Hum Reprod 2010; 25: 1026-34. pmid:20139431 PubMed 
 22. Weng SS, Huang YT, Huang YT, et al. Assisted Reproductive Technology and Risk of Childhood Cancers. JAMA Netw Open. 2022 Aug 1;5(8):e2230157. PMID: 36044210. PubMed 
 23. Pinborg A, Wennerholm UB, Romundstad LB et al. Why do singletons conceived after assisted reproduction technology have adverse perinatal outcome? Systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update 2013; 19: 87-104. pmid:23154145 PubMed 
 24. Belva F, Roelants M, Vloeberghs V et al. Serum reproductive hormone levels and ultrasound findings in female offspring after intracytoplasmic sperm injection: first results. Fertil Steril 2017; 107: 934. pmid:28292621 PubMed