Hopp til hovedinnhold
Endometriose forekommer hos 6 til 10 prosent av alle kvinner.
Endometriose forekommer hos 6 til 10 prosent av alle kvinner.

Endometriose

Endometriose gir symptomer som sterke menstruasjonssmerter, eventuelt smerter ved eggløsning og hos en del kroniske smerter. Vanlig behandling mot smertene er NSAIDs og hormonbehandling, f. eks. p-piller.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kvinne/ulike-sykdommer/endometriose/ 

Hva er endometriose?

Årsaker til endometriose

Hva er symptomene?

Hvordan stilles diagnosen?

Behandling av endometriose

Hormonell behandling

Hormonstoppende behandling

Kirurgi

Behandling av barnløshet

Hvor effektiv er behandlingen?

Forløp

Graviditet og fødsel

Etter overgangsalderen

Langtidsutsikter

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Endometriose. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Majak GB. et al. Endometriose og adenomyose. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. Siden besøkt 12.10.2021 www.legeforeningen.no 
 2. Giudice LC. Clinical practice. Endometriosis. N Engl J Med. 2010 Jun 24;362(25):2389-98. PMID: 20573927. PubMed 
 3. Moen MH, Stokstad T. A long-term follow-up study of women with asymptomatic endometriosis diagnosed incidentally at sterilization. Fertil Steril. 2002 Oct;78(4):773-6. PMID: 12372455.
 4. Vercellini P, Vigano P, Somigliana E, Fedele L. Endometriosis: pathogenesis and treatment. Nat Rev Endocrinol 2014; 10: 261-75. pmid:24366166 PubMed 
 5. Kuznetsov L, Dworzynski K, Davies M, Overton C. Guideline Committee. Diagnosis and management of endometriosis: summary of NICE guidance. BMJ 2017; 358: j3935. pmid:28877898 PubMed 
 6. Abou-Setta AM, Houston B, Al-Inany HG, Farquhar CM. Levonorgestrel-releasing intrauterine device (LNG-IUD) for symptomatic endometriosis following surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013; 1: CD005072. The Cochrane Library 
 7. Vercellini P, Frontino G, De Giorgi O et al. Comparison of a levonorgestrel-releasing intrauterine device versus expectant management after conservative surgery for symptomatic endometriosis: a pilot study. Fertil Steril. 2003 Aug;80(2):305-9. PMID: 12909492. PubMed 
 8. Vercellini P, Buggio L, Frattaruolo MP et al. Medical treatment of endometriosis-related pain. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2018 Aug;51:68-91. PMID: 29530425. PubMed 
 9. Vercellini P, Bracco B, Mosconi P et al. Norethindrone acetate or dienogest for the treatment of symptomatic endometriosis: a before and after study. Fertil Steril. 2016 Mar;105(3):734-743.e3. Epub 2015 Dec 8. PMID: 26677792. PubMed 
 10. Walch K, Unfried G, Huber J et al. Implanon versus medroxyprogesterone acetate: effects on pain scores in patients with symptomatic endometriosis--a pilot study. Contraception. 2009 Jan;79(1):29-34. Epub 2008 Sep 25. PMID: 19041438. PubMed 
 11. Bedaiwy MA, Casper RF. Treatment with leuprolide acetate and hormonal add-back for up to 10 years in stage IV endometriosis patients with chronic pelvic pain. Fertil Steril. 2006 Jul;86(1):220-2. Epub 2006 May 23. PMID: 16716325. PubMed 
 12. Langebrekke A, Johannessen H-O, Qvigstad E. Kirurgisk behandling av endometriose. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1515-8. PubMed 
 13. de Bruijn AM, Smink M, Lohle PNM et al. Uterine Artery Embolization for the Treatment of Adenomyosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Vasc Interv Radiol. 2017 Dec;28(12):1629-1642.e1. Epub 2017 Oct 9. PMID: 29032946. PubMed 
 14. Banerjee SK, Ballard KD, Wright JT. Endometriomas as a marker of disease severity. J Minim Invasive Gynecol. 2008 Sep-Oct;15(5):538-40. Epub 2008 Jul 10. PMID: 18619924. PubMed 
 15. Hart RJ, Hickey M, Maouris P, Buckett W. Excisional surgery versus ablative surgery for ovarian endometriomata. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD004992. DOI: 10.1002/14651858.CD004992.pub3. DOI 
 16. Johnson NP, Hummelshoj L. Reply: consensus on current management of endometriosis. Hum Reprod. 2013 Nov;28(11):3163-4. Epub 2013 Sep 5. PMID: 24014602. PubMed 
 17. Jacobson TZ, Duffy JM, Barlow D, et al. Laporoscopic surgery for subfertility associated with endometriosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010; 1: CD001398. Cochrane (DOI) 
 18. Chen YJ, Hsu TF, Huang BS, et al. Postoperative maintenance levonorgestrel-releasing intrauterine system and endometrioma recurrence: a randomized controlled study. Am J Obstet Gynecol 2017; 216: 582.e1-582.e9. pmid:28209488 PubMed 
 19. Zhu X, Hamilton KD, McNicol ED. Acupuncture for pain in endometriosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011; 9: CD007864. Cochrane (DOI) 
 20. Hickey M, Ballard K, Farquhar C. Endometriosis. BMJ. 2014 ;348:g1752. doi: 10.1136/bmj.g1752 DOI 
 21. Schwartz A, Wölfler MM, Mitter V et al. Endometriosis espesially mild disease a risk factor for misscarriages. Fertil Steril 2017;108:5:806-14. PMID: 29079275 PubMed