Hopp til hovedinnhold
Behovet for behandling ved kroniske bekkensmerter vil være individuelt. Ved muskelsmerter kan varme bad eller muskelavspennende øvelser være nyttige.
Behovet for behandling ved kroniske bekkensmerter vil være individuelt. Ved muskelsmerter kan varme bad eller muskelavspennende øvelser være nyttige.

Kroniske bekkensmerter

Kroniske bekkensmerter defineres som gjentatte eller konstante bekkensmerter, sykliske og ikke-sykliske, med varighet mer enn tre til seks måneder og med en slik karakter at smerten medfører nedsatt funksjon og behov for medisinsk hjelp.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kvinne/ulike-sykdommer/kroniske-underlivssmerter/ 

Hva er kroniske bekkensmerter?

Årsaker

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Kroniske bekkensmerter. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Løkeland-Stai M. et al. Kroniske bekkensmerter. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. [hentet 30. mars 2021]. www.legeforeningen.no 
 2. Engeler E, Baranowski AP, Berghmans B, et al. Guideline: Chronic pelvic pain. European Association of Urology. Last updated 2020. uroweb.org 
 3. Ahangari A. Prevalence of chronic pelvic pain among women: an updated review. Pain Physician 2014; 17: E141-7. pmid:24658485 PubMed 
 4. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. The Initial Management of Chronic Pelvic Pain (pdf) 2012; Green-top Guideline No.41. www.rcog.org.uk 
 5. Nijs J, Torres-Cueco R, Wilgen CP, et al. Applying Modern Pain Neuroscience in ClinicalPractice: Criteria for the Classification of Central Sensitization Pain. Pain Physician 2014; 17: 447-457. pmid:25247901 PubMed 
 6. Latthe P, Mignini L, Gray R, Hills R, Khan K. Factors predisposing women to chronic pelvic pain: systematic review. BMJ 2006 Apr 1;332(7544):749-55 PubMed 
 7. Kaya S, Hermans L, Willems T, et al. Central Sensitization In Urogynecological Chronic Pelvic Pain: A Systematic Literature Review. Pain Physician 2013; 16: 291-308. pmid:23877446 PubMed 
 8. Tu FF, As-Sanie S. Evaluation of chronic pelvic pain in females. UpToDate, last updated Jul 22, 2019. UpToDate 
 9. Cheong YC, Smotra G, Williams ACDC. Non-surgical interventions for the management of chronic pelvic pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD008797. DOI: 10.1002/14651858.CD008797.pub2. DOI 
 10. Kirste U, Haugstad GK, Leganger S, Blomhoff S, Malt UF. Kroniske bekkensmerter hos kvinner. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1223-7. PubMed 
 11. Horne AW, Vincent K, Hewitt CA, et al. Gabapentin for chronic pelvic pain in women (GaPP2): A multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2020 Sep 26; 396:909. PMID: 32979978 PubMed 
 12. Champaneria R, Daniels J P, Raza A, Pattison HM, Khan KS. Psychological therapies for chronic pelvic pain: systematic review of randomized controlled trials. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2012; 91: 281–286