Hopp til hovedinnhold

Vulvovaginal lichen planus

Lichen planus er betegnelsen på de spesifikke hudforandringene som foreligger ved denne tilstanden. Det er en kronisk betennelse, sannsynligvis av autoimmun opprinnelse, som kan lokaliseres til ytre kjønnsorganer.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/kloende-lidelser/lichen-planus-vulvovaginal/ 

Hva er vulvovaginal lichen planus?

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Lichen planus, vulvovaginal. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Ringel NE, Iglesia C. Common Benign Chronic Vulvar Disorders. Am Fam Physician. 2020 Nov 1;102(9):550-557. PMID: 33118795. PubMed 
 2. Goldstein AT, Metz A. Vulvar lichen planus. Clin Obstet Gynecol 2005; 48: 818-23. PubMed 
 3. Aschoff R, Wozel G. Topical tacrolimus for the treatment of lichen simplex chronicus. J Dermatolog Treat. 2007;18:115-117. PubMed 
 4. Løkken P, Skoglund LA. Legemiddelbivirkninger i munnhulen. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1345-8.
 5. Al-Mayahi S, Böttiger Y. Betablockerare kan ge lichen planus. Läkartidningen 2015.
 6. Lynch PJ. Lichen simplex chronicus (atopic/neurodermatitis) of the anogential region. Dermatol Ther 2004; 17: 8-19. PubMed 
 7. Wagner G, Rose C, Sachse MM Clinical variants of lichen planus. J Dtsch Dermatol Ges. 2013 Apr;11(4): 309-19. PubMed 
 8. Thune T. et al. Vulvovaginale hudsykdommer. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. Hentet 28. nov 2021 www.legeforeningen.no 
 9. Moyal-Barracco M, Edwards L. Diagnosis and therapy of anogenital lichen planus. Dermatol Ther 2004; 17: 38-46. PubMed 
 10. Cooper SM, Wojnarowska F. Influence of treatment of erosive lichen planus of the vulva on its prognosis. Arch Dermatol 2006; 142: 289-94. PubMed 
 11. Goldstein AT, Parneix-Spake A, McCormick CL, Burrows LJ. Pimecrolimus cream 1% for treatment of vulvar lichen simplex chronicus: an open-label, preliminary trial. Gynecol Obstet Invest 2007; 64: 180-6. PubMed 
 12. Markusen TE, Barclay DL. Benign disorders of the vulva and vagina. In: DeCherney AH, Nathan L, eds. Current Obstetric and Gynecologic Diagnosis and Treatment. 9th ed. New York, NY: Lange Medical Books/McGraw-Hill; 2003: 651-76.
 13. Anderson M, Kutzner S, Kaufman RH. Treatment of vulvovaginal lichen planus with vaginal hydrocortisone suppositories. Obstet Gynecol. 2002; 100: 359-62. PubMed 
 14. Jensen JT, Bird M, Leclair CM. Patient satisfaction after the treatment of vulvovaginal erosive lichen planus with topical clobetasol and tacrolimus: a survey study. Am J Obstet Gynecol 2004; 190: 1759-63. PubMed 
 15. Helgesen AL, Warloe T, Pripp AH, et al. Vulvovaginal photodynamic therapy vs. topical corticosteroids in genital erosive lichen planus: a randomized controlled trial. Br J Dermatol. 2015;173 (5):1156. PMID: 26189484. PubMed 
 16. Derrick EK, Ridley CM, Kobza-Black A, McKee PH, Neill SM. A clinical study of 23 cases of female anogenital carcinoma. Br J Dermatol 2000; 143: 1217-23. PubMed