Hopp til hovedinnhold

Gynekologiske blødningsforstyrrelser

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
  • Mette Haase Moen, førsteamanuenses dr. med. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege ved Kvinneklinikken St. Olavs Hospital, Trondheim