Hopp til hovedinnhold

Oligomenoré

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Wilkosz P, Tanbo TG, Austad FE. Veileder i gynekologi. Sekundær amenore og oligomenore. Sist rev. 2015.
  2. Paradise J. Evaluation of oligomenorrhea in adolescence. UpToDate, last updated April 2015. UpToDate  
  3. Villarroel C, López P, Merino PM et al. Hirsutism and oligomenorrhea are appropriate screening criteria for polycystic ovary syndrome in adolescents. Gynecol Endocrinol 2015; 31(8): 625-9. pmid:26190534 PubMed  
  4. Norsk gynekologisk forening. Gjør kloke valg. Publisert 13.06.2019. www.legeforeningen.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
  • Henriette Svarre Nielsen, overlæge, dr.med., klinisk lektor, Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet, Københavns Universitet