Hopp til hovedinnhold

Postmenopausal blødning

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Astrup K, Olivarius NdeF. Frequency of spontaneously occurring postmenopausal bleeding in the general population. Acta Obstet Gynecol Scand 2004; 83: 203. PubMed  
  2. Clarke MA, Long BJ, Del Mar Morillo A, Arbyn M, Bakkum-Gamez JN, Wentzensen N. Association of endometrial cancer risk with postmenopausal bleeding om women: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med. 2018 Aug 6. PMID:30083701 PubMed  
  3. Karlsson B, Granberg S, Wikland M, et al. Transvaginal ultrasonography of the endometrium in women with postmenopausal bleeding--a Nordic multicenter study. Am J Obstet Gynecol 1995; 172: 1488. PubMed  
  4. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin no. 28: Clinical Management Guidelines for Obstetrician-Gynecologists. Use of botanicals for management of menopausal symptoms. Obstet Gynecol 2001; 97: suppl.1-11. pmid:11501568 PubMed  
  5. Oddenes K. et al. Postmenopausal blødning. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. Siden besøkt 18.10.2021. www.legeforeningen.no  
  6. Pickar JH, Archer DF, Goldstein SR et al. Uterine bleeding with hormone therapies in menopausal women: a systematic review. Climacteric. 2020 Dec;23(6):550-558. Epub 2020 Sep 7. PMID: 32893694. PubMed  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, universitetslektor, Institutt for samfunnsmedisinske fag, NTNU, redaktør NEL
  • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo