Hopp til hovedinnhold

Postmenopausal blødning

Sist revidert:

Sist revidert av:  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, universitetslektor, Institutt for samfunnsmedisinske fag, NTNU, redaktør NEL
  • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo