Hopp til hovedinnhold

Smerte og ubehag i vulva

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom - nettside 
  1. Dyrkorn OA. et al. Kroniske smertetilstander i vulva. Norsk gynekologisk forening. Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. [hentet 05. april 2022]. www.legeforeningen.no  
  2. Akopians AL, Rapkin AJ. Vulvodynia: The Role of Inflammation in the Etiology of Localized Provoked Pain of the Vulvar Vestibule (Vestibulodynia). Semin Reprod Med 2015; 33:239. PubMed  
  3. Reed BD, Harlow SD, Plegue MA, Sen A. Remission, Relapse, and Persistence of Vulvodynia: A Longitudinal Population-Based Study. J Womens Health (Larchmt) 2016; 25:276. PubMed  
  4. Nunns D, Murphy R. Assessment and management of vulval pain. BMJ 2012; 344: e1723. BMJ (DOI)  
  5. Miranda Varella Pereira G, Soriano Marcolino M, Silveira Nogueira Reis Z, Vale de Castro Monteiro M. A systematic review of drug treatment of vulvodynia: evidence of a strong placebo effect. BJOG 2018. pmid:29569822 PubMed  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, redaktør NEL, spesialist i allmennmedisin