Hopp til hovedinnhold

Smerter i brystene

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Golshan M, Chagpar AB. Breast pain. UpToDate, last review Sep 2019, siden besøkt 07.10.2019 www.uptodate.com  
  2. Santen RJ, Mansel R. Benign breast disorders. N Engl J Med 2005; 353: 275-85. New England Journal of Medicine  
  3. Ader DN, South-Paul J, Adera T, Deuster PA. Cyclical mastalgia: prevalence and associated health and behavioral factors. J Psychosom Obstet Gynecol 2001; 22: 71-6. PubMed  
  4. Iddon J, Dixon JM. Mastalgia. BMJ 2013. pmid:24336097 PubMed  
  5. Dixon JM, Pariser KM. Nonlactational mastitis in adults. UpToDate, last reviewed Sep 2019. Siden besøkt 07.10.219 www.uptodate.com  
  6. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft. Oslo: Helsedirektoratet; 2018. helsedirektoratet.no  
  7. Salzman B, Fleegle S, Tully A. Common Breast Problems. Am Fam Phys 2012; 86: 343-49. pmid:22963023 PubMed  
  8. Groen JW, Grosfeld S, Wilschut JA et al. Cyclic and non-cyclic breast-pain: A systematic review on pain reduction, side effects, and quality of life for various treatments. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2017; 219: 74-93. pmid:29059585 PubMed  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo