Hopp til hovedinnhold

Provosert abort

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
I Norge har kvinnen lovfestet rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Ved varighet over 12 fullgåtte uker, må søknaden behandles i nemnd
Forekomst:
Det utføres i underkant av 12 000 aborter hvert år
Symptomer:
Uteblitt menstruasjon som tegn på graviditet
Funn:
Svangerskapets varighet bestemmes fra første dag i siste menstruasjon. Ev. GU ved usikker varighet, eller behov for prøvetaking. Vaginal ultralyd gjøres på sykehuset for å bestemme svangerskapets varighet
Diagnostikk:
Urin-hCG. Klamydiaprøve dersom indikasjon. 
Behandling:
Prosedyren gjennomføres ved medikamentell eller kirurgisk metode. Medikamentell metode er vanligst
 1. Folkehelseinstituttet. Fakta om abort. Oslo. Folkehelseinstituttet 2020. Sist oppdatert 13.03.2020. www.fhi.no  
 2. Bjørge L et al. Provosert abort. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. [hentet 14.06.22]. www.legeforeningen.no  
 3. Justad-Berg RT, Eskild A, Strøm-Roum EM. Characteristics of women with repeat termination of pregnancy: a study of all requests for pregnancy termination in Norway during 2007-2011. Acta Obstet Gynecol Scand 2015; 94(11): 1175-80. pmid:26217924 PubMed  
 4. Mette Løkeland, Tone Bjørge, Ole-Erik Iversen, Rupali Akerkar, Line Bjørge. Implementing medical abortion with mifepristone and misoprostol in Norway 1998–2013 Int. J. Epidemiol. 2016. PMID: 28031316 PubMed  
 5. Cremer M, Bullard KA, Mosley RM, et al. Immediate vs. delayed post-abortal copper T 380A IUD insertion in cases over 12 weeks of gestation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 6. DOI: 10.1016/j.contraception.2010.10.005. DOI  
 6. Pay ASD, Aabø RS, Økland I, et al. Medikamentell abort hos avtalespesialist. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 823-8. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 7. Say L, Kulier R, Gülmezoglu AM, Campana A. Medical versus surgical methods for first trimester termination of pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD003037. pmid: 15674900 PubMed  
 8. Raymon EG, Harrison MS, Weaver MA. Efficacy of Misoprostol Alone for First-Trimester Medical Abortion: A Systematic Review. Obstet Gynecol 2019; 133: 137-47. pmid:30531568 PubMed  
 9. Winikoff B, Dzuba IG, Chong E, et al. Extending outpatient medical abortion services through 70 days of gestational age. Obstet Gynecol 2012; 120: 1070-6. PubMed  
 10. Sothornwit J, Eamudomkarn N, Lumbiganon P et al. Immediate versus delayed postabortal insertion of contraceptive implant. Cochrane Database of Systematic Reviews 2022, Issue 5. Art. No.: CD013565. DOI: 10.1002/14651858.CD013565.pub2. Accessed 14 June 2022. The Cochrane Library  
 11. Polis CB, Grimes DA, Schaffer K, Blanchard K, Glasier A, Harper C. Advance provision of emergency contraception for pregnancy prevention. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD005497. pmid: 17443596 PubMed  
 12. WHO. Preventing unsafe abortion. 26 June 2019. www.who.int  
 13. Shah PS, Zao J; Knowledge Synthesis Group of Determinants of preterm/LBW births. Induced termination of pregnancy and low birthweight and preterm birth: a systematic review and meta-analysis. BJOG 2009; 116: 1425-42. PubMed  
 14. Munk-Olsen T, Laursen TM, Pedersen CB, Lidegaard Ø, Mortensen PB. Induced first-trimester abortion and risk of mental disorder. N Engl J Med 2011; 364: 332-9. PubMed  
 15. Virk J, Zhang J, Olsen J. Medical abortion and the risk of subsequent adverse pregnancy outcomes. N Engl J Med 2007; 357: 648-53. pmid: 17699814 PubMed  
 16. Oppegaard KS, Qvigstad E, Fiala C et al. Clinical follow-up compared with self-assessment of outcome after medical abortion: a multicentre, non-inferiority, randomised, controlled trial. Lancet 2015; 385(9969): 698-704. pmid:25468164 PubMed  
 17. Bjørge L, Løkeland M, Oppegaard KS. Provosert abort. Norsk gynekologisk forening. Veileder i gynekologi 2015.
 18. Heimstad R, Backe B. Mifepriston ved provosert abort i annet trimester Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2412 - 3. PubMed  
 19. Niinimäki M, Pouta A, Bloigu A, et al. Immediate complications after medical compared with surgical termination of pregnancy. Obstet Gynecol 2009; 114: 795-804. PubMed  
 20. Iversen OE, Midbøe G, Johnsen SL, Augestad G, Økland I, Helland H et al. Medikamentell abort - de første norske erfaringene Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2422 - 4.
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo