Hopp til hovedinnhold

Provosert abort

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
I Norge har kvinnen lovfestet rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Ved varighet over 12 fullgåtte uker, må søknaden behandles i nemnd
Forekomst:
Det utføres rundt 12 000 aborter hvert år
Symptomer:
Uteblitt menstruasjon som tegn på graviditet
Funn:
Svangerskapets varighet bestemmes fra første dag i siste menstruasjon. Ev. GU ved usikker varighet, eller behov for prøvetaking. Vaginal ultralyd ved usikkerhet om svangerskapets varighet
Diagnostikk:
Urin-hCG. Klamydiaprøve dersom indikasjon. 
Behandling:
Prosedyren gjennomføres ved medikamentell eller kirurgisk metode. Medikamentell metode er vanligst
 1. Folkehelseinstituttet. Rapport om svangerskapsavbrot 2022. Oslo. Folkehelseinstituttet 2023. www.fhi.no  
 2. Bjørge L et al. Provosert abort. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2023). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. [hentet 30.08.2023]. www.legeforeningen.no  
 3. Justad-Berg RT, Eskild A, Strøm-Roum EM. Characteristics of women with repeat termination of pregnancy: a study of all requests for pregnancy termination in Norway during 2007-2011. Acta Obstet Gynecol Scand 2015; 94(11): 1175-80. pmid:26217924 PubMed  
 4. Sothornwit J, Eamudomkarn N, Lumbiganon P et al. Immediate versus delayed postabortal insertion of contraceptive implant. Cochrane Database of Systematic Reviews 2022, Issue 5. Art. No.: CD013565. DOI: 10.1002/14651858.CD013565.pub2. Accessed 14 June 2022. The Cochrane Library  
 5. Pay ASD, Aabø RS, Økland I, et al. Medikamentell abort hos avtalespesialist. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 823-8. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 6. Raymon EG, Harrison MS, Weaver MA. Efficacy of Misoprostol Alone for First-Trimester Medical Abortion: A Systematic Review. Obstet Gynecol 2019; 133: 137-47. pmid:30531568 PubMed  
 7. Winikoff B, Dzuba IG, Chong E, et al. Extending outpatient medical abortion services through 70 days of gestational age. Obstet Gynecol 2012; 120: 1070-6. PubMed  
 8. Polis CB, Grimes DA, Schaffer K, Blanchard K, Glasier A, Harper C. Advance provision of emergency contraception for pregnancy prevention. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD005497. pmid: 17443596 PubMed  
 9. WHO. Preventing unsafe abortion. 26 June 2019. www.who.int  
 10. Oppegaard KS, Qvigstad E, Fiala C et al. Clinical follow-up compared with self-assessment of outcome after medical abortion: a multicentre, non-inferiority, randomised, controlled trial. Lancet 2015; 385(9969): 698-704. pmid:25468164 PubMed  
 11. Oslo universitetssykehus, eHåndbok: Abort, spontan og kirurgisk. Prosedyre. Sist oppdatert des. 2018. Siden besøkt 31.08.2023. ehandboken.ous-hf.no  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL