Hopp til hovedinnhold

Bartholincyster og bartholinitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Opphopning av sekret i Bartholinske kjertler med cystedannelse og/eller infeksjon. Bartholins kjertler er lokalisert på begge sider av bakre del av skjedeåpningen, utførselsgangene ender i vestibulum
Forekomst:
2% av kvinner utvikler Bartholincyster eller kjertelabscess en eller annen gang i løpet av livet
Symptomer:
Hevelse og smerte lokalisert baktil i labium majus. Allmenntilstanden kan være nedsatt. Ikke-infiserte cyster kan være asymptomatisk
Funn:
Ved inspeksjon av vulva ses en cystisk hevelse som ev. er palpasjonsøm og rød baktil i introitus, ev. med abscessdannelse
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser er påkrevd
Behandling:
Avhenger av sykdomsbildet, ev. kirurgi, ev. antibiotika
  1. 9. Lee WA, Wittler M. Bartholin Gland Cyst. 2021 Feb 25. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; Last updated Jan 2023. PMID: 30335304.
  2. Omole F, Kelsey RC, Phillips K, Cunningham K. Bartholin Duct Cyst and Gland Abscess: Office Management. Am Fam Physician. 2019 Jun 15;99(12):760-766. www.aafp.org  
  3. Reif P, Ulrich D, Bjelic-Radisic V, et al. Management of Bartholin's cyst and abscess using the Word catheter: implementation, recurrence rates and costs. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2015;190:81–84. PMID: 25963974 PubMed  
  4. Aydogan Mathyk B, Aslan Cetin B, Cetin H. Sexual function after Bartholin gland abscess treatment: a randomized trial of the marsupialization and excision methods. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2018;230:188–191. PMID: 30308402.
  5. Kroese JA, van der Velde M1, Morssink LP et al. Word catheter and marsupialisation in women with a cyst or abscess of the Bartholin gland (WoMan-trial): a randomised clinical trial. BJOG 2017; 124: 243-49. pmid:27640367 PubMed  
  6. Illingworth B, Stocking K, Showell M et al. Evaluation of treatments for Bartholin's cyst or abscess: a systematic review published online ahead of print, 2019 Dec 26. BJOG. 2019;10.1111/1471-0528.16079. pmid:31876985 PubMed  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo