Hopp til hovedinnhold

Bekkeninfeksjon, akutt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Oppadstigende infeksjon i øvre genitalia (endometriet, tubene, bekkenperitoneum og ev. ovariene) og omliggende vev
Forekomst:
Hyppigst blant unge, seksuelt aktive kvinner med flere partnere
Symptomer:
Bekkensmerter og utflod, noen har feber og allmennsymptomer, blødningsforstyrrelser, dyspareuni, urinveissymptomer. Kan være asymptomatisk
Funn:
Cervicitt og unormal utflod. Ømhet ved palpasjon av nedre abdomen. Ruggømhet i livmor og/eller adnex
Diagnostikk:
Klinisk diagnose. I tillegg PCR for klamydia, mycoplasma og gonoré samt dyrkning for gonoré og andre agens. CRP
Behandling:
Antibiotika. Innleggelse i alvorlige tilfeller
 1. Rygh A, Kvalvik SA, Moksnes LR, Spydslaug A. Gynekologiske infeksjoner og vulvovaginitt. Akutt bekkeninfeksjon (PID). Veileder i gynekologi. Sist rev. 2021. www.legeforeningen.no  
 2. Curry A, Williams T, Penny ML. Pelvic Inflammatory Disease: Diagnosis, Management, and Prevention. Am Fam Physician. 2019; 100(6): 357-364. PMID: 31524362 PubMed  
 3. Davies B, Turner KME, Frølund M et al.; Danish Chlamydia Study Group. Risk of reproductive complications following chlamydia testing: a population-based retrospective cohort study in Denmark. Lancet Infect Dis. 2016 Sep;16(9):1057-1064. Epub 2016 Jun 8. PMID: 27289389 PubMed  
 4. Savaris RF, Fuhrich DG, Maissiat J et al. Antibiotic therapy for pelvic inflammatory disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 8. Art. No.: CD010285. DOI: 10.1002/14651858.CD010285.pub3. Accessed 18 January 2022. The Cochrane Library  
 5. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
 6. Brunham RC, Gottlieb SL, Paavonen J. Pelvic Inflammatory Disease. N Engl J Med 2015; 372: 2039-48. pmid:25992748 PubMed  
 7. Sufrin CB, Postlethwaite D, Armstrong MA, et al. Neisseria gonorrhea and Chlamydia trachomatis screening at intrauterine device insertion and pelvic inflammatory disease. Obstet Gynecol 2012; 120: 1314-21. PubMed  
 8. Soper DE. Pelvic inflammatory disease. Obstet Gynecol 2010; 116: 419-28. PubMed  
 9. Levin G, Dior UP, Gilad R et al. Pelvic inflammatory disease among users and non-users of an intrauterine device. J Obstet Gynaecol. 2021 Jan;41(1):118-123. Epub 2020 Mar 9. PMID: 32148134 PubMed  
 10. Tepper NK, Steenland MW, Gaffield ME et al. Retention of intrauterine devices in women who acquire pelvic inflammatory disease: a systematic review. Contraception. 2013 May;87(5):655-60. Epub 2012 Oct 4. PMID: 23040135 PubMed  
 11. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. Pelvic inflammatory disease (PID). Last reviewed Jul 22, 2021. Accessed Jan 18, 2022
 12. Ross J, Cole M, Evans C, Lyons D, Dean G, Cousins D. United Kingdom National Guidelines for the Management of Pelvic Inflammatory Disease (2019 Interim Update). BASHH Guidelines. Siden besøkt 18.01.22.
 13. Folkehelseinstituttet, Smittevernveilederen. Chlamydiainfeksjon, genital (klamydia) - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 25.10.2022. Siden besøkt 09.01.2023. www.fhi.no  
 14. Savaris RF, Fuhrich DG, Duarte RV et al. Antibiotic therapy for pelvic inflammatory disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD010285. DOI: 10.1002/14651858.CD010285.pub2. The Cochrane Library  
 15. Terao M, Koga K, Fujimoto A, et al. Factors that predict poor clinical course among patients hospitalized with pelvic inflammatory disease. J Obstet Gynaecol Res. 2014;40:495-500. PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Åsa Rytter Evensen, dr. med., spesialist i allmennmedisin, Røa Helsesenter, Oslo kommune
 • Inger Marie Steinsholt, spesialist i allmennmedisin, A/S Legekontoret, Kongsberg