Hopp til hovedinnhold

Bekkeninfeksjon, akutt

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Akutt bakteriell infeksjon i endometriet, tubene, bekkenperitoneum og ev. ovariene
Forekomst:
Insidens i aldersgruppen 15-44 år ca. 10-20 tilfeller per 100 000 kvinner per år
Symptomer:
Bekkensmerter og utflod, noen har feber og allmennsymptomer, blødningsforstyrrelser, dyspareuni, urinveissymptomer
Funn:
Typiske funn er betent livmorhals og unormal utflod. Livmor eller adnex er ømme ved palpasjon
Diagnostikk:
Klinisk diagnose. I tillegg PCR for klamydia, mycoplasma og gonoré samt dyrkning for gonoré og andre agens. CRP
Behandling:
Antibiotika og hvile. Innleggelse i alvorlige tilfeller

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser, spesialisthelsetjeneste

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjoner

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
  • Åsa Rytter Evensen, dr. med., spesialist i allmennmedisin, Røa Helsesenter, Oslo kommune
  • Inger Marie Steinsholt, spesialist i allmennmedisin, A/S Legekontoret, Kongsberg