Hopp til hovedinnhold

Candida vaginitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Vulvovaginal infeksjon forårsaket av gjærsopp, vanligvis Candida albicans
Forekomst:
50-75% av alle kvinner opplever en slik infeksjon en eller flere ganger i løpet av livet
Symptomer:
Hvit, tykk utflod, kløe, svie og ev. dysuri
Funn:
Rød, ødematøs og sår slimhinne, ev. med fissurer med typisk flekkvis, hvitt belegg og hvit, klumpet utflod
Diagnostikk:
Klinisk diagnose. Ev. mikroskopi av KOH-preparat. Dyrkning ved behandlingssvikt eller hyppige residiv
Behandling:
Ofte selvbegrensende. Ev. imidazolpreparat, lokal eller systemisk behandling. Hyppig residiverende plager kan kreve langvarig vedlikeholdsbehandling
 • Norsk gynekologisk forening. Veileder i gynekologi (2021). Gynekologiske infeksjoner. Candida vulvovaginitt. Siden besøkt feb 2023.
 1. Denison HJ, Worswick J, Bond CM et al. Oral versus intra-vaginal imidazole and triazole anti-fungal treatment of uncomplicated vulvovaginal candidiasis (thrush). Cochrane Database Syst Rev. 2020 Aug 24;8(8):CD002845. PMID: 32845024 PubMed  
 2. Bumbulienė Ž, Venclavičiūtė K, Ramašauskaitė D, et al. Microbiological findings of vulvovaginitis in prepubertal girls. Postgrad Med J 2014; 90: 8-12. doi:10.1136/postgradmedj-2013-131959 DOI  
 3. Paladine HL, Desai UA. Vaginitis: Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician. 2018 Mar 1;97(5):321-329. PMID: 29671516. PubMed  
 4. Saxon Lead Author GDGC, Edwards A, Rautemaa-Richardson R et al. British Association for Sexual Health and HIV national guideline for the management of vulvovaginal candidiasis (2019). Int J STD AIDS. 2020 Oct;31(12):1124-1144. Epub 2020 Sep 3. PMID: 32883171 PubMed  
 5. Lowe NK, Neal JL, Ryan-Wenger NA. Accuracy of the clinical diagnosis of vaginitis compared with a DNA probe laboratory standard. Obstet Gynecol 2009; 113: 89-95. PubMed  
 6. Hu Z, Zhou W, Mu L. Identification of Cytolytic Vaginosis Versus Vulvovaginal Candidiasis. J Low Genit Tract Dis. 2015;19:152-5. PubMed  
 7. Norsk gynekologisk forening. Veileder i gynekologi (2021). Gynekologiske infeksjoner. Candida vulvovaginitt. Siden besøkt feb 2023. www.legeforeningen.no  
 8. Vergers-Spooren HC, van der Meijden WI, Luijendijk A,et al.Self-sampling in the diagnosis of recurrent vulvovaginal candidosis. J Low Genit Tract Dis. 2013;17:187-92. PubMed  
 9. Martin Lopez JE. Candidiasis (vulvovaginal). BMJ Clin Evid. 2015 Mar 16;2015:0815. PMID: 25775428 PubMed  
 10. Folkehelseinstituttet. Candidiasis - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 20.06.2022. Siden besøkt 06.02.2023. www.fhi.no  
 11. Oslo universitetssykehus, eHåndbok: Vulvovaginal candidainfeksjon - prosedyre ved Olafiaklinikken. Siden besøkt 06.02.2023. ehandboken.ous-hf.no  
 12. Janusmed (Region Stockholm). Flukonazol. Fosterpåverkan. 2023-01-20. Siden besøkt 06.02.2023. janusmed.se  
 13. RELIS database 2017; spm.nr. 12112, RELIS Vest. (www.relis.no) relis.no  
 14. Zhang Z, Zhang X, Zhou YY et al. The safety of oral fluconazole during the first trimester of pregnancy: a systematic review and meta-analysis. BJOG. 2019 Dec;126(13):1546-1552. Epub 2019 Sep 18. PMID: 31446677 PubMed  
 15. Cooke G, WatsonC, DeckxL, PirottaM, SmithJ, van DrielML.Treatment for recurrent vulvovaginal candidiasis (thrush). Cochrane Database of Systematic Reviews 2022, Issue 1. Art. No.: CD009151. DOI: 10.1002/14651858.CD009151.pub2 DOI  
 16. Thamkhantho M, Chayachinda C. Vaginal tablets of dequalinium chloride 10 mg versus clotrimazole 100 mg for vaginal candidiasis: a double-blind, randomized study. Arch Gynecol Obstet. 2021 Jan;303(1):151-160. Epub 2020 Sep 17. PMID: 32940765 PubMed  
 17. Xie HY, Feng D, Wei DM, Mei L, Chen H, Wang X, Fang F. Probiotics for vulvovaginal candidiasis in non-pregnant women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 11. Art. No.: CD010496. DOI: 10.1002/14651858.CD010496.pub2 DOI  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL
 • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo