Hopp til hovedinnhold

Cervicitt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Inflammasjon i sylinderepitelet i cervix. Vanlig årsak er infeksjoner bl.a. klamydia, gonokokker, ikke-infeksiøse årsaker forekommer.
Forekomst:
Rapportert forekomst varierer i mangel av klare diagnosekriterier. 
Symptomer:
Ofte asymptomatisk. Ev. utflod, mellomblødninger, postkoital blødning.
Funn:
Cervix er lettblødende, ødematøs og hissig rød, ev. mukopurulent sekret fra ytre mormunn. Ved herpes ses vesikler og sår.
Diagnostikk:
Aktuelle prøver tas fra vagina, cervix og periuretralt. Ev. mikroskopi av utflod. CRP ved mistanke om PID.
Behandling:
Antibiotika ved mistenkt eller bekreftet infeksjon. Husk smitteoppsporing og partnerbehandling.
 1. Solnik MJ. Cervicitis. BMJ Best Practice, last reviewed Dec 2021. Accessed Jan, 2022. bestpractice.bmj.com  
 2. Caugant D, Kløvstad H, Nilsen Ø, Whittaker R. «[Årsrapport 2019 Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner». [2019 Annual Surveillance Report for Sexual Transmitted Infections.]. Rapport 2019. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2020 www.fhi.no  
 3. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. Diseases characterized by urethritis and cervicitis. Last reviewed Jul 22, 2021. Accessed Jan 07, 2022 www.cdc.gov  
 4. Iqbal U, Wills C. Cervicitis. 2021 Sep 9. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 32965864.
 5. Bjartling C, Osser S, Persson K. Mycoplasma genitalium in cervicitis and pelvic inflammatory disease among women at a gynecologic outpatient service. Am J Obstet Gynecol. 2012 Jun;206(6):476;e1-8.
 6. Smittevernveilederen. Chlamydiainfeksjon, genital (klamydia) - veileder for hesepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert juni, 2019. Siden besøkt 07.01.2022 www.fhi.no  
 7. Smittevernveilederen. Gonoré - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 18.11.2020. Siden besøkt 07.01.2022 www.fhi.no  
 8. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
 • Åsa Rytter Evensen, dr. med., spesialist i allmennmedisin, Røa Helsesenter, Oslo kommune