Hopp til hovedinnhold

Herpes genitalis hos kvinner

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kjønnssykdom med sårdannelser i genitalområdet som skyldes herpes simplex virus 2 (HSV-2) eller herpes simplex virus 1 (HSV-1)
Forekomst:
Hos voksne finnes antistoffer mot HSV-1 hos 70% og HSV-2 hos 30%. Primærinfeksjon med genital HSV-2 gir symptomer hos ca 40%
Symptomer:
Kan være asymptomatisk. Oftest prodromale symptomer med parestesier og sviende ubehag i perineum, etterfulgt av lesjoner
Funn:
Pasienten kan ha feber, nedsatt allmenntilstand og glandelsvulst. Funn kan være grupperte vesikler genitalt eller anogenitalt
Diagnostikk:
Tester er PCR, dyrkning og ev. serologi
Behandling:
Aciklovir eller valaciklovir kan være aktuelt
 1. Folkehelseinstituttet. Herpes simplexvirus-infeksjoner - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 17.04.2019. Siden lest 01.12.2022
 2. Bernstein DI, Bellamy AR, Hook EW III, et al. Epidemiology, clinical presentation, and antibody response to primary infection with herpes simplex virus type 1 and type 2 in young women. Clin Infect Dis. 2013;56(3):344–351.
 3. Groves MJ. Genital herpes: a review. Am Fam Physician. 2016 Jun 1;93(11):928-934.
 4. Hartgill U, Peterson H, Rimstad L. Vulvovaginale infeksjoner. Veileder i generell gynekologi. Norsk gynekologisk forening, 2015. legeforeningen.no  
 5. Rygh A, Kvalvik SA, Moksnes LR, Spydslaug A. Norsk gynekologisk forening. Gential herpes. Veileder i gynekologi 2021. Siden lest 12.12.2022 www.legeforeningen.no  
 6. Tata S, Johnston C, Huang ML, et al. Overlapping reactivations of herpes simplex virus type 2 in the genital and perianal mucosa. J Infect Dis. 2010;201(4):499–504.
 7. Wald A, Zeh J, Selke S, Warren T, Ryncarz AJ, Ashley R, et al. Reactivation of genital herpes simplex virus type 2 infection in asymptomatic seropositive persons. N Engl J Med 2000; 342: 844-50. DOI: 10.1056/NEJM200003233421203 DOI  
 8. Tronstein E, Johnston C, Huang M-L, et al. Genital shedding of herpes simplex virus among symptomatic and asymptomatic persons with HSV-2 infection. JAMA 2011; 305: 1441-9. Journal of the American Medical Association  
 9. Langenberg AG, Corey L, Ashley RL, Leong WP, Straus SE. A prospective study of new infections with herpes simplex virus type 1 and type 2. Chiron HSV Vaccine Study Group. N Engl J Med 1999; 341: 1432 - 8. New England Journal of Medicine  
 10. Johnston C, Magaret A, Son H, et al. Viral Shedding 1 Year Following First-Episode Genital HSV-1 Infection. JAMA 2022. pmid:36272098 PubMed  
 11. Donovan B. Sexually transmissible infections other than HIV. Lancet 2004; 363: 545-56. PubMed  
 12. Lautenschlager S, Eichmann A. The heterogeneous clinical spectrum of genital herpes. Dermatology 2001; 202: 211-9. PMID: 11385226 PubMed  
 13. Findal G, Nodenes K, Kro GAB, Barlinn R. Genital herpes i Veileder i fødselshjelp. Norsk gynekologisk forening 2020. Siden lest 12.12.2022 www.legeforeningen.no  
 14. Wald A, et al. Polymerase chain reaction for detection of herpes simplex virus (HSV) DNA on mucosal surfaces: comparison with HSV isolation in cell culture. J Infect Dis. 2003;188(9):1345–1351.
 15. Nilsen A. Systemisk antiviral behandling ved herpes genitalis. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 2805-6. PubMed  
 16. Corey L, Wald A, Patel R, Sacks SL, Tyring SK, Warren T, et al, for the valacyclovir HSV transmission study group. Once-daily valacyclovir to reduce the risk of transmission of genital herpes. N Engl J Med 2004; 350: 11-20. New England Journal of Medicine  
 17. Johnston C, Saracino M, Kuntz S, et al. Standard-dose and high-dose daily antiviral therapy for short episodes of genital HSV-2 reactivation: three randomised, open-label, cross-over trials. Lancet 2012; doi:10.1016/S0140-6736(11)61750-9. DOI  
 18. Skiveren J, Bermark S, et al.: Klinisk retningslinje for rensning af akutte og kroniske sår: Sæbe, skyllevæsker og skylletryk. Sist revidert 31.07.2017. Center for kliniske retningslinjer, Aalborg Universitet. www.cfkr.dk  
 19. Kimberlin DW, Rouse DJ. Genital herpes. N Engl J Med 2004; 350: 1970-7. PubMed  
 20. Le Cleach L, Trinquart L, Do G, et al. Oral antiviral therapy for prevention of genital herpes outbreaks in immunocompetent and nonpregnant patients. Cochrane Database Syst Rev. 2014 8:CD009036. doi: 10.1002/14651858.CD009036.pub2. DOI  
 21. Drake S, Taylor S, Brown D, Pillay D. Improving the care of patients with genital herpes. BMJ 2000; 321:619-23. British Medical Journal  
 22. Cowan FM, Pascoe SJ, Barlow KL, et al. A randomised placebo-controlled trial to explore the effect of suppressive therapy with acyclovir on genital shedding of HIV-1 and herpes simplex virus type 2 among Zimbabwean sex workers. Sex Transm Infect 2008; 84: 548-53. PubMed  
 23. Belshe RB, Leone PA, Bernstein DI, et al. Efficacy results of a trial of a herpes simplex vaccine. N Engl J Med 2012; 366: 34-43. New England Journal of Medicine  
 24. Dunphy K. Herpes genitalis and the philosopher's stance. J Med Ethics. 2014;40(12):793–797.
 25. Freeman EE, Weiss HA, Glynn JR, et al. Herpes simplex virus 2 infection increases HIV acquisition in men and women: systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. AIDS 2006; 20: 73-83. PubMed  
 26. Corey L. Synergistic copathogens—HIV-1 and HSV-2. N Engl J Med. 2007;356(8):854–856.
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo