Hopp til hovedinnhold

Genital klamydiainfeksjon hos kvinner

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en seksuelt overført infeksjon forårsaket av Chlamydia trachomatis
Forekomst:
Påvises hyppigst i aldersgruppene under 25 år. Vel 20.000 nye tilfeller per år i Norge
Symptomer:
Ofte asymptomatisk. Kan gi litt økt fluor og småblødninger, eller dysuri uten hyppig eller sterk vannlatingstrang. I noen tilfeller symptomfattig bekkeninfeksjon
Funn:
Ved symptomgivende infeksjon som regel uretral/vaginal utflod. Lett blødende cervix dekket med mukopurulent sekret. Ev. moderat palpasjonsøm uterus og adnexa ved bekkeninfeksjon
Diagnostikk:
Finnes en rekke bakterietester, men PCR foretrekkes. CRP kan være forhøyet ved bekkeninfeksjon
Behandling:
Doksycyklin 100 mg x 2 i 7 døgn, ev. azitromycin 1 g som engangsdose
 1. Mishori R, McClaskey EL, WinklerPrins VJ. Chlamydia trachomatis infections: screening, diagnosis, and management. Am Fam Physician. 2012 Dec 15;86(12):1127-32. PMID: 23316985. PubMed  
 2. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).
 3. Rompalo A. Genital tract chlamydia infection. BMJ Best Practice, last updated 08 Feb 2019. bestpractice.bmj.com  
 4. Smittevernveilederen. Chlamydiainfeksjon, genital (klamydia) - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 19.06.2020. www.fhi.no  
 5. Folkehelseinstituttet. Seksuelt overførbare infeksjoner i 2019. www.fhi.no  
 6. Mishori R, McClaskey EL, Winklerprins VJ. Chlamydia trachomatis infections: screening, diagnosis, and management. Am Fam Physician 2012; 86: 1127-32. American Family Physician  
 7. Kalwij S, Macintosh M, Baraitser P. Screening and treatment of Chlamydia trachomatis infections. Clinical review. BMJ 2010; 340: c1915. BMJ (DOI)  
 8. Urinprov vid diagnostik av klamydia hos kvinnor. SBU Alert-rapport nr. 2010 - 05
 9. Aaron KJ, Griner S, Footman A et al. Vaginal Swab vs Urine for Detection of Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, and Trichomonas vaginalis: A Meta-Analysis. Ann Fam Med. 2023 Mar-Apr;21(2):172-179. PMID: 36973065 PubMed  
 10. Mahilum-Tapay L, Laitila V, Wawrzyniak JJ, et al. New point of care Chlamydia Rapid Test -- bridging the gap between diagnosis and treatment: performance evaluation study. BMJ 2007; 335: 1190-4. British Medical Journal  
 11. Gaydos CA, Ako MC, Lewis M, et al. Use of a Rapid Diagnostic for Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae for Women in the Emergency Department Can Improve Clinical Management: Report of a Randomized Clinical Trial. Ann Emerg Med. 2018 Nov 1. pii: S0196-0644(18)31271-X. doi: 10.1016/j.annemergmed.2018.09.012. (Original) PMID: 30392736 PubMed  
 12. Olsen AW, Follmann F, Erneholm K, et al. Protection Against Chlamydia trachomatis Infection and Upper Genital Tract Pathological Changes by Vaccine-Promoted Neutralizing Antibodies Directed to the VD4 of the Major Outer Membrane Protein. J Infect Dis 2015. doi:10.1093/infdis/jiv137
 13. Tsai CS, Shepherd BE, Vermund SH. Does douching increase risk of sexually transmitted infections? A prospective study in high-risk adolescents. Am J Obstet Gynecol 2009; 200: 38. PubMed  
 14. Andersen B, Østergaard L. Klamydia og infertilitet. Ugeskr Læger 2012; 174: 2452. Ugeskrift for Læger  
 15. Carter JD, Hudson AP. The evolving story of chlamydia-induced reactive arthritis. Curr Opin Rheumatol 2010; 22(4): 424-30. PubMed  
 16. Tsevat DG, Wiesenfeld HC, Parks C, Peipert JF. Sexually transmitted diseases and infertility. Am J Obstet Gynecol. 2017 Jan;216(1):1-9. doi: 10.1016/j.ajog.2016.08.008. PMID: 28007229 PubMed  
 17. Roberts SW, Sheffield JS, McIntire DD, Alexander JM. Urine screening for Chlamydia trachomatis during pregnancy. Obstet Gynecol 2011; 117: 883-5. PubMed  
 18. Romøren M, Olsen AO, Kløvstad H. Klamydiainfeksjon. Lindbæk M red. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, sist oppdatert 16.06.2020.
 19. Geisler WM, Uniyal A, Lee JY, et al. Azithromycin versus doxycycline for urogenital Chlamydia trachomatis infection. N Engl J Med 2015; 373: 2512-21. doi:10.1056/NEJMoa1502599 DOI  
 20. Workowski KA, Berman S; Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2010 published correction appears in MMWR Recomm Rep. 2011;60(1):18. MMWR Recomm Rep 2010; 59(RR-12): 1–110.
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
 • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus