Hopp til hovedinnhold

Trichomoniasis

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon i vagina eller urinrør forårsaket av flagellaten Trichomonas vaginalis.
Forekomst:
Uvanlig i vårt land. I Afrika og Asia er sykdommen utbredt.
Symptomer:
Variert presentasjon fra asymptomatisk (10-50%) til intense plager med kløe i vulva og vagina, illeluktende utflod og ofte dysuri.
Funn:
Økt mengde utflod, ofte skummende med grålig til gulgrønn farge og ubehagelig lukt, diffust vaginalt erytem, ev. petekkier.
Diagnostikk:
Aktuelle prøver er direkte mikroskopi, sniff-test, pH-undersøkelse av utflod. Prøver for klamydia og gonoré bør gjøres samtidig.
Behandling:
Behandles med metronidazol.
  1. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).
  2. Bouchemal K, Bories C, Loiseau M. Strategies for Prevention and Treatment of Trichomonas vaginalis Infections. Clin Microbiol Rev 2017; 30: 811-25. pmid:28539504 PubMed  
  3. Ferreira A, Young T, Mathews C, Zunza M, Low N. Strategies for partner notification for sexually transmitted infections, including HIV. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD002843. DOI: 10.1002/14651858.CD002843.pub2 DOI  
  4. Centers for Disease Control and Prevention. 2015 Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines. Diseases Characterized by vaginal discharge. Trichomoniasis. CDC; 2015. Hentet 14.12.2018. www.cdc.gov  
  5. Smittevernveilederen. Trikomonasinfeksjon - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet.Sist oppdatert 20.12.2018. Siden besøkt 27.01.2022 www.fhi.no  
  6. Gülmezoglu AM, Azhar M. Interventions for trichomoniasis in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011; 5: CD000220. doi:10.1002/14651858.CD000220.pub2 DOI  
  7. Van Gerwen OT, Craig-Kuhn MC, Jones AT et al. Trichomoniasis and adverse birth outcomes: a systematic review and meta-analysis. BJOG. 2021 Nov;128(12):1907-1915. Epub 2021 Jun 27. PMID: 34036690.
  8. Meites E, Gaydos CA, Hobbs MM et al. A Review of Evidence-Based Care of Symptomatic Trichomoniasis and Asymptomatic Trichomonas vaginalis Infections. Clin Infect Dis. 2015 Dec 15;61 Suppl 8(Suppl 8):S837-48. PMID: 26602621 PubMed  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL