Hopp til hovedinnhold

Atrofisk vaginitt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Atrofisk vulvovaginitt som følge av betydelig reduksjon i østrogenproduksjonen -vanligvis etter menopause
Forekomst:
Svært vanlig tilstand
Symptomer:
Svie, kløe, sårhet i skjeden, dyspareuni, unormal utflod, ev. hyppige urinveisinfeksjoner og/eller urinlekkasje
Funn:
Kliniske funn er erytematøs vulva, trang introitus, tynn,blek og skjør vaginal slimhinne
Diagnostikk:
Typiske symptomer og funn
Behandling:
Lokalbehandling med østrogener
 1. Flores SA, Hall CA. Atrophic Vaginitis. 2022 Oct 31. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 33232011 PubMed  
 2. Lee A, Kim TH, Lee HH et al. Therapeutic Approaches to Atrophic Vaginitis in Postmenopausal Women: A Systematic Review with a Network Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. J Menopausal Med. 2018 Apr;24(1):1-10. Epub 2018 Apr 30. PMID: 29765921 PubMed  
 3. Hill A, Crider M. Hormone Therapy and Other Treatments for Symptoms of Menopause. Am Fam Phys 2016; 94(11): 884-9. pmid:27929271 PubMed  
 4. Paladine HL, Desai UA. Vaginitis: Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician. 2018 Mar 1;97(5):321-329. PMID: 29671516. PubMed  
 5. Øverlie I et al. Overgangsalder (menopause). Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. Sist faglig oppdatert juni 2023. Siden besøkt 04.07.2023 www.legeforeningen.no  
 6. Casiano Evans EA, Hobson DTG, Aschkenazi SO et al. Nonestrogen Therapies for Treatment of Genitourinary Syndrome of Menopause: A Systematic Review. Obstet Gynecol. 2023 Aug 4. Epub ahead of print. PMID: 37543737 PubMed  
 7. Labrie F, Archer DF, Koltun W et al.; members of the VVA Prasterone Research Group. Efficacy of intravaginal dehydroepiandrosterone (DHEA) on moderate to severe dyspareunia and vaginal dryness, symptoms of vulvovaginal atrophy, and of the genitourinary syndrome of menopause. Menopause. 2018 Nov;25(11):1339-1353. PMID: 30358731 PubMed  
 8. Svenningsen R. et al. Urininkontinens. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). Sist oppdatert 12. februar 2021.
 9. Lethaby A, Ayeleke RO, Roberts H. Local oestrogen for vaginal atrophy in postmenopausal women. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Aug 31;(8):CD001500..CD001500.pub3 Cochrane (DOI)  
 10. Helsedirektoratet. Brystkreft - handlingsprogram. Oslo: Helsedirektoratet; Sist faglig oppdatert 17. januar 2023.
 11. Rueda C, Osorio AM, Avellaneda AC et al. The efficacy and safety of estriol to treat vulvovaginal atrophy in postmenopausal women: a systematic literature review. Climacteric. 2017 Aug;20(4):321-330. Epub 2017 Jun 16. PMID: 28622049. PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo