Hopp til hovedinnhold

Anovulatoriske uterinblødninger

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Uregelmessige, kraftige, langvarige eller hyppige uterinblødninger som skyldes ovarial hormonell dysfunksjon som følge av anovulatoriske sykluser
Forekomst:
Hyppigst blant unge tenåringsjenter de første årene etter menarké og blant kvinner i alderen 38-50 år, samt kvinner med polycystisk ovariesyndrom
Symptomer:
Uregelmessige, langvarige og ofte kraftigere blødninger, føler seg frisk
Funn:
Ved gynekologisk undersøkelse er det normale funn
Diagnostikk:
Cytologi, klamydiaprøve og endometriecytologi kan være aktuelle prøver
Behandling:
Viktig med informasjon til kvinnene. Hormonell regulering er et alternativ. Kirurgi til enkelte
 1. Kaunitz AM, Barbieri RL, Falk SJ. Differential diagnosis of genital tract bleeding in women. UpToDate last update Oct 13, 2016. www.uptodate.com  
 2. Gupta J, Sood A, Chodankar R. Abnormal uterine bleeding. BMJ Best Practice, last updated March 2020.
 3. Speroff L, Fritz M, eds. Dysfunctional uterine bleeding. In: Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 7th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2004: 547-571.
 4. Munro MG, Critchley HO, Broder MS, Fraser IS, FIGO Working Group on Menstrual Disorders . FIGO classification system (PALM-COEIN) for causes of abnormal uterine bleeding in nongravid women of reproductive age. Int J Gynaecol Obstet 2011; 113: 3. pmid:21345435 PubMed  
 5. Cote I, Jacobs P, Cumming DC. Use of health services associated with increased menstrual loss in the United States. Am J Obstet Gynecol 2003; 188: 343-348. PubMed  
 6. Farrell E. Dysfunctional uterine bleeding. Aust Fam Physician 2004; 33: 906-908. PubMed  
 7. Ferenczy A. Pathophysiology of endometrial bleeding. Maturitas 2003; 45: 1-14. PubMed  
 8. Gupta J, Kai J, Middleton L, Pattison H, Gray R, Daniels J. Levonorgestrel intrauterine system versus medical therapy for menorrhagia. N Engl J Med 2013; 368: 128-137. New England Journal of Medicine  
 9. Lethaby A, Hussain M, Rishworth JR, Rees MC. Progesterone or progestogen-releasing intrauterine systems for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD002126. DOI: 10.1002/14651858.CD002126.pub3. DOI  
 10. Farquhar C, Brown J. Oral contraceptive pill for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD000154. DOI: 10.1002/14651858.CD000154.pub2. DOI  
 11. Wouk N, Helton M. Abnormal uterine bleeding in premenopausal women. Am Fam Physician 2019 Apr 1;99(7):435-443. www.aafp.org  
 12. Bryant‐Smith AC, Lethaby A, Farquhar C, Hickey M. Antifibrinolytics for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD000249. The Cochrane Library  
 13. Lukes AS, Moore KA, Muse KN, et al. Tranexamic acid treatment for heavy menstrual bleeding: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2010; 116: 865-75. PubMed  
 14. Bofill Rodriguez M, Lethaby A, Farquhar C. Non‐steroidal anti‐inflammatory drugs for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 9. Art. No.: CD000400. The Cochrane Library  
 15. Marjoribanks J, Lethaby A, Farquhar C. Surgery versus medical therapy for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD003855. Cochrane (DOI)  
 16. Sowter MC. New surgical treatments for menorrhagia. Lancet 2003; 361: 1456-8. PubMed  
 17. Sowter MC, Lethaby A, Singla AA. Pre-operative endometrial thinning agents before endometrial destruction for heavy menstrual bleeding. The Cochrane Library, 21 Jan, 2009. CD001124. Cochrane (DOI)  
 18. Abbott JA, Garry R. The surgical management of menorrhagia. Hum Reprod Update 2002; 8: 68-78. PubMed  
 19. Fergusson RJ, Lethaby A, Shepperd S, Farquhar C. Endometrial resection and ablation versus hysterectomy for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(11):CD000329. doi: 10.1002/14651858.CD000329.pub2 DOI  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo