Hopp til hovedinnhold

Premenstruelt syndrom (PMS og PMDD)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Residiverende plager av psykisk, atferdsmessig og/eller somatisk karakter som opptrer i den postovulatoriske (luteale) periode av menstruasjonssyklus. Premenstruell dysforisk lidelse (PMDD) er en alvorligere form for PMS
Forekomst:
Milde til moderate symptomer på PMS forekommer hos 20-32%. PMDD ses hos 1-5%
Symptomer:
Både fysiske og psykiske symptomer er vanlige, symptomene er svært variererende. Eksempelvis irritabilitet, humørsvingninger, oppblåsthet, brystsmerter, vektøkning
Funn:
Normale funn ved gynekologisk undersøkelse
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser har spesifikk verdi
Behandling:
Det finnes et utall av behandlingsmetoder, få med god dokumentasjon på effekt. SSRI eller bruk av p-pille med utvidet syklus kan være aktuelt
 1. Hofmeister S, Bodden S. Premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. Am Fam Physician 2016; 94: 236-40.
 2. Yonkers KA, O'Brien PM, Eriksson E. Premenstrual syndrome. Lancet 2008; 371: 1200-10. PubMed  
 3. Potter J, Bouyer J, Trussell J, Moreau C. Premenstrual syndrome prevalence and fluctuation over time: results from a French population-based survey. J Womens Health (Larchmt). 2009;18(1):31–39.
 4. Sammon CJ, Nazareth I, Petersen I. Recording and treatment of premenstrual syndrome in UK general practice: a retrospective cohort study. BMJ Open 2016. pmid:26993623 PubMed  
 5. Yonkers KA, Simoni MK. Premenstrual disorders. Am J Obstet Gynecol 2018; 218: 68-74. pmid:28571724 PubMed  
 6. Hallquist AC, Haase Moen M, Offerdal K, Aabø R. Premenstruelt tensjonssyndrom (PMS). Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. [hentet 30. mars 2021]. www.legeforeningen.no  
 7. Whelan AM, Jurgens TM, Naylor H. Herbs, vitamins and minerals in the treatment of premenstrual syndrome: a systematic review. Can J Clin Pharmacol 2009; 16: e407-e429.
 8. Green LJ, O'Brien PMS, Panay N, Craig M on behalf of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Management of premenstrual syndrome. BJOG 2017; 124: 73-105. pmid:27900828 PubMed  
 9. Nevatte T et al. ISPMD consensus on the management of premenstrual disorders. Arch Womens Ment Health 2013;16:279-91. PubMed  
 10. Epperson CN, Steiner M, Hartlage A et al. Premenstrual Dysphoric Disorder: Evidence for a New Category for DSM-5. Am J Psychiatry 2012; 169: 465-75. pmid:22764360 PubMed  
 11. Moen MH, Lundgren RAa. Behandling av premenstruelle plager. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1933-4. PubMed  
 12. Marjoribanks J, Brown J, O'Brien PMS, Wyatt K. Selective serotonin reuptake inhibitors for premenstrual syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD001396. DOI: 10.1002/14651858.CD001396.pub3. DOI  
 13. Freeman EW, Sammel MD, Lin H et al. Clinical subtypes of premenstrual syndrome and responses to sertraline treatment Obstet Gynecol 2011;118:1293-300. PubMed  
 14. Lopez LM, Kaptein AA, Helmerhorst FM. Oral contraceptives containing drospirenone for premenstrual syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD006586. DOI: 10.1002/14651858.CD006586.pub4. DOI  
 15. Ford O, Lethaby A, Roberts H, Mol BWJ. Progesterone for premenstrual syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD003415. DOI: 10.1002/14651858.CD003415.pub4. DOI  
 16. Leminen H, Heliövaara-Peippo S, Halmesmäki K et al. The effect of hysterectomy or levonorgestrel-releasing intrauterine system on premenstrual symptoms in women treated for menorrhagia: secondary analysis of a randomized controlled trial. Acta Obstet Gynecol Scand 2012; 91: 318-25. pmid:22168810 PubMed  
 17. Bertone-Johnson ER, Chocano-Bedoya PO, Zagarins SE, Micka AE, Ronnenberg AG. Dietary vitamin D intake, 25-hydroxyvitamin D3 levels and premenstrual syndrome in a college-aged population. J Steroid Biochem Mol Biol 2010; 121: 434-7. PubMed  
 18. Jing Z, Yang X, Ismail KMK, Chen XY, Wu T. Chinese herbal medicine for premenstrual syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD006414. DOI: 10.1002/14651858.CD006414.pub2. DOI  
 19. Verkaik S, Kamperman AM, van Westrhenen R, Schulte PFJ. The treatment of premenstrual syndrome with preparations of Vitex agnus castus:a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 2017;217:150-166. PubMed  
 20. Armour M, Ee CC, Hao J, Wilson TMarie, Yao SS, Smith CA. Acupuncture and acupressure for premenstrual syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 8. Art. No.: CD005290. DOI: 10.1002/14651858.CD005290.pub2 DOI  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo