Hopp til hovedinnhold

Seksuell dysfunksjon hos kvinner

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Seksuelle dysfunksjoner som lite lyst, manglende opphisselse, smerter, manglende orgasme
Forekomst:
Er ganske utbredt
Symptomer:
Kan variere
Funn:
Vanligvis normale kliniske funn
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser er påkrevd
Behandling:
Informasjon, psykoterapi, medikamenter har neppe effekt

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

ICPC-2

ICD-10

Disponerende faktorer

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandling

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forløp, komplikasjoner, prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Råd

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjoner

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo