Hopp til hovedinnhold

Livmorkreft

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Ondartet svulst utgått fra livmorslimhinnen
Forekomst:
Rundt 800 nye tilfeller hvert år. Rammer i hovedsak eldre kvinner
Symptomer:
Unormal vaginalblødning hos rundt 90%. Smerter er et sent symptom
Funn:
Uterus er sjelden forstørret i tidlige stadier. Senere forstørret, hard og uregelmessig livmor, ev. adherent til omliggende vev. Ev. kan tumorvev ses i portio. Metastaser til fremre vaginalvegg kan forekomme
Diagnostikk:
Histologisk undersøkelse av biopsi fra endometriet eller fraksjonert abrasio
Behandling:
Primærbehandling er minimalt invasiv kirurgi. Kjemoterapi, hormonbehandling eller stråleterapi vurderes ut ifra stadium og risiko for residiv
 • Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft. Livmorkreft. Oslo: juni 2021. Siden besøkt 06.12.2022
 1. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft. Livmorkreft. Oslo: juni 2021. Siden besøkt 14.09.2021. IS-2854 www.helsedirektoratet.no  
 2. Morice P, Leary A, Creutzberg C, et al. Endometrial cancer. Lancet 2016;387:1094-1108. pmid:26354523 PubMed  
 3. Lewin SN, et al. Comparative performance of the 2009 International Federation of Gynecology and Obstetrics' staging system for uterine corpus cancer. Obstet Gynecol. 2010;116(5):1141–1149. PMID: 20966700 PubMed  
 4. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2021. Oslo: Kreftregisteret, 2022.
 5. Clarke MA, Long BJ, Del Mar Morillo A, Arbyn M, Bakkum-Gamez JN, Wentzensen N. Association of endometrial cancer risk with postmenopausal bleeding om women: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med. 2018 Aug 6. PMID:30083701 PubMed  
 6. Braun MM, Overbeek-Wager EA, Grumbo RJ. Diagnosis and management of endometrial cancer. Am Fam Physician. 2016 Mar 15;93(6):468-474. PMID: 26977831 PubMed  
 7. Lee SC, Kaunitz AM, Sanchez-Ramos L, Rhatigan RM. The oncogenic potential of endometrial polyps: a systematic review and meta-analysis. Obstet Gynecol 2010; 116: 1107-205. PubMed  
 8. Wouk N, Helton M. Abnormal Uterine Bleeding in Premenopausal Women. Am Fam Physician. 2019 Apr 1;99(7):435-443. PMID: 30932448.
 9. Davies C, et al.; Adjuvant Tamoxifen: Longer Against Shorter (ATLAS) Collaborative Group. Long-term effects of continuing adjuvant tamoxifen to 10 years versus stopping at 5 years after diagnosis of oestrogen receptor-positive breast cancer: ATLAS, a randomised trial. Lancet. 2013;381(9869):805–816. PMID: 23219286 PubMed  
 10. Thomas CC, Wingo PA, Dolan MS, Lee NC, Richardson LC. Endometrial cancer risk among younger, overweight women. Obstet Gynecol 2009; 114: 22-7. PubMed  
 11. Michels KA, Pfeiffer RM, Brinton LA, et al. Modification of the Associations Between Duration of Oral Contraceptive Use and Ovarian, Endometrial, Breast, and Colorectal Cancers. JAMA Oncol 2018. doi:10.1001/jamaoncol.2017.4942 DOI  
 12. Orbo A1, Vereide A, Arnes M, Pettersen I, Straume B. Levonorgestrel-impregnated intrauterine device as treatment for endometrial hyperplasia: a national multicentre randomised trial. BJOG 2014; 121: 477-86. pmid:24286192 PubMed  
 13. Salvesen HB. Masseundersøkelse mot endometriekarsinom. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1774-6. PubMed  
 14. Narice BF, Delaney B, Dickson JM. Endometrial sampling in low-risk patients with abnormal uterine bleeding: a systematic review and meta-synthesis. BMC Fam Pract. 2018 Jul 30;19(1):135. PMID: 30060741 PubMed  
 15. Dickson JM, Delaney B, Connor ME. Primary care endometrial sampling for abnormal uterine bleeding: a pilot study. J Fam Plann Reprod Health Care. 2017 Oct;43(4):296-301. Epub 2017 Aug 19. PMID: 28823998.
 16. Oddenes K. et al. Postmenopausal blødning. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. Siden besøkt 18.10.2021. www.legeforeningen.no  
 17. Galaal K, Al Moundhri M, Bryant A, Lopes AD, Lawrie TA. Adjuvant chemotherapy for advanced endometrial cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD010681. DOI: 10.1002/14651858.CD010681.pub2 DOI  
 18. Jerzak KJ, Duska L, MacKay HJ. Endocrine therapy in endometrial cancer: An old dog with new tricks. Gynecol Oncol. 2019 Apr;153(1):175-183. Epub 2019 Jan 5. PMID: 30616900.
 19. Janda M, Mstat VG, Davies LC. Effect of Total Laparoscopic Hysterectomy vs Total Abdominal Hysterectomy on Disease-Free Survival Among Women With Stage I Endometrial Cancer A Randomized Clinical Trial. JAMA 2017; 317(12): 1224-33. doi:10.1001/jama.2017.2068 DOI  
 20. Ørbo A, Vereide AB, Ames M, Pettersen I, Straume B. Levonorgestrel-impregnated intrauterine device as treatment for endometrial hyperplasia: a national multicentre randomised trial*. BJOG, 2014; 121 (4): 477-86. doi:10.1111/1471-0528.12499 DOI  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL