Hopp til hovedinnhold

Endometriepolypper

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en benign polypp som følge av lokal proliferasjon i endometriet. Årsaken er ukjent
Forekomst:
Hyppig forekommende i befruktningsdyktig alder, særlig etter 40 års alder
Symptomer:
Kan presentere seg som uregelmessig vaginalblødning eller post-coital blødning
Funn:
Ved gynekologisk undersøkelse kan man finne en eller flere utvekster som henger ut gjennom ytre mormunn og som er myke, røde, lettblødende og vanligvis stilkede. Stilken er vanligvis lang og tynn
Diagnostikk:
Fjernede polypper sendes til histopatologisk undersøkelse
Behandling:
Bør fjernes dersom de gir symptomer, er store eller virker atypiske. Anbefalt metode er transcervical hysteroskopisk reseksjon
  1. Stewart EA. Endometrial polyps. UpToDate, last updated Feb 05, 2021. UpToDate  
  2. Langebrekke Eikeland G, Lieng M. Endometriepolypper. Veileder i gynekologi, 2021, Norsk Gynekologisk Forening. www.legeforeningen.no  
  3. Lieng M, Istre O, Sandvik L, Qvigstad E. Prevalence, 1-year regression rate, and clinical significance of asymptomatic endometrial polyps: cross-sectional study. J Minim Invasive Gynecol 2009; 16: 465-71. pmid:19573823 PubMed  
  4. Dreisler E, Stampe Sorensen S, Ibsen PH, Lose G. Prevalence of endometrial polyps and abnormal uterine bleeding in a Danish population aged 20-74 years. Ultrasound Obstet Gynecol 2009; 33: 102-8. pmid:19115236 PubMed  
  5. Lieng M, Istre O, Qvigstad E. Treatment of endometrial polyps: a systematic review. Acta Obstet Gynecol 2010; 89: 992-1002. pmid:20528202 PubMed  
  6. Salim S, Won H, Nesbitt-Hawes E, et al. Diagnosis and management of endometrial polyps: a critical review of the literature. J Minim Invasive Gynecol 2011; 18:569. PubMed  
  7. Marsh F, Rogerson L, Duffy S. A randomised controlled trial comparing outpatient versus daycase endometrial polypectomy. BJOG 2006; 113: 896-901. PubMed  
  8. Van Renterghem N, De Paepe P, Van den Broecke R, Bourgain C, Serreyn R. Primary lymphoma of the cervix uteri: a diagnostic challenge. Report of two cases and review of the literature. Eur J Gynaecol Oncol 2005; 26: 36. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo