Hopp til hovedinnhold

Fibroadenom i brystet

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Godartet svulst i brystet hos kvinner. Synes å være en vekstforstyrrelse
Forekomst:
Tilstanden ses primært i aldersgruppen 15-35 år. Insidens er vel 2% per år. Hos ca. 20% finnes multiple fibroadenom, i det samme eller det andre brystet
Symptomer:
Kvinnen oppsøker lege fordi hun har kjent en kul i sitt bryst
Funn:
I et ungt bryst erkjennes et fibroadenom ved palpasjon som en rund eller lappet, fast, avgrenset, mobil hevelse. Hos eldre kan det være mindre mobilt, ev. palperes som en stenhard svulst og kan være vanskelig å skjelne fra kreft
Diagnostikk:
Trippeldiagnostikk med klinisk undersøkelse, billeddiagnostikk og finnålsaspirasjon gir diagnosen
Behandling:
Et asymptomatisk fibroadenom trenger vanligvis ingen behandling. Kirurgi kan være aktuelt hos enkelte
  1. Salzman B, Collins E, Hersh L. Common Breast Problems. Am Fam Physician. 2019;99(8):505-514. PMID: 30990294 PubMed  
  2. Sabel MS. Overview of benign breast diseases. UpToDate, last updated Feb 09, 2021. UpToDate  
  3. Santen RJ, Mansel R. Benign breast disorders. N Engl J Med 2005; 353: 275-85. PubMed  
  4. Lee M, Soltanian HT. Breast fibroadenomas in adolescents: current perspectives. Adolesc Health Med Ther. 2015; 6: 159–163. doi: 10.2147/AHMT.S55833 DOI  
  5. Sabel MS. Overview of benign breast disease. UpToDate, last updated Dec 16, 2014. UpToDate  
  6. Hartmann LC, Sellers TA, Frost MH, et al. Benign breast disease and the risk of breast cancer. N Engl J Med 2005; 353: 229. New England Journal of Medicine  
  7. Moy L, Heller SL, Bailey L, et al.; Expert Panel on Breast Imaging. ACR appropriateness criteria: palpable breast mass. J Am Coll Radiol. 2017;14(5S):S203–S224. PMID: 28473077 PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo