Hopp til hovedinnhold

Livmorhalskreft

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Kreft på livmorhalsen, cervixcancer, utgått fra slimhinnen i endo- eller ektocervix, plateepitelcarcinom (rundt 80%) eller adenocarcinom. 
Forekomst:
Rammer omtrent 300 norske kvinner hvert år, og er skyldig i rundt 80 dødsfall årlig
Symptomer:
I starten ingen eller få og uspesifike: kontaktblødning, blødning ved anstrengelse, uregelmessige blødninger, unormal utflod
Funn:
I tidlig fase oftest ingen, eventuelt synlig lesjon på cervix
Diagnostikk:
Cytologisk undersøkelse fra livmorhalsen avdekker premaligne forandringer, men har lav sensitivitet ved invasiv kreft. Gynekolog utfører portiobiopsi
Behandling:
Kan være konisering, hysterektomi, stråling, kjemoterapi eller kombinasjoner

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Screening

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser, spesialisthelsetjeneste

Når henvise

Pakkeforløp

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Kirurgi

Strålebehandling

Palliativ behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Kontroller i allmennpraksis

Kontroller i spesialisthelsetjenesten

Barn som pårørende

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva bør du informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjoner

Trygdemedisin

Pasientorganisasjoner

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Kilder

Nasjonale tjenester

Sentrale kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Sveinung Sørbye, overlege, avdeling for klinisk patologi, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø