Hopp til hovedinnhold

Myomer i uterus

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Knuter i muskelvevet i livmoren. Vanligste tumor i det lille bekken. Godartet tilstand. Ukjent årsak
Forekomst:
Øker med alder fram mot overgangsalderen. 15-30% av kvinner har symptomgivende myomer
Symptomer:
De fleste har ingen plager, kulen(e) oppdages tilfeldig ved gynekologisk undersøkelse Symptomer kan være menoragi, dysmenoré, pressfølelse i underlivet, vannlatnings- og avføringsvansker. Akutte smerter ved nekrose eller torkvering av myom
Funn:
Ved gynekologisk undersøkelse kan muskelknutene kjennes som en eller flere faste kuler i livmorveggen
Diagnostikk:
Diagnosen bekreftes ved gynekologisk ultralyd
Behandling:
Bare ved plager. Hormoner kan dempe blødninger og plager. Flere kirurgiske metoder er tilgjengelige for fjerning av myomer
 1. de la Cruz MS, Buchanan EM. Uterine fibroids: diagnosis and treatment. Am Fam Physician. 2017 Jan 15;95(2):100-107. PubMed  
 2. Andreasen S et al. Myoma uteri. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. [hentet 13. des 2022]. www.legeforeningen.no  
 3. Stewart EA, Nicholson WK, Bradley L, Borah BJ. The burden of uterine fibroids for African-American women: results of a national survey. J Womens Health 2013; 10: 807-16. PMID: 24033092 PubMed  
 4. Wallach EE, Vlahos NF. Uterine myomas: an overview of development, clinical features, and management. Obstet Gynecol 2004; 104: 393-406. PubMed  
 5. Spies JB, Bradley LD, Guido R, et al. Outcomes from leiomyoma therapies: comparison with normal controls. Obstet Gynecol 2010; 116: 641-52. PubMed  
 6. Manyonda I, Belli A-M, Lumsden M-A, et al. Uterine-artery embolization or myomectomy for uterine fibroids. N Engl J Med 2020; 383:440-451. PMID: 32726530 PubMed  
 7. Senol T, Kahramanoglu I, Dogan Y et al. Levonorgestrel-releasing intrauterine device use as an alternative to surgical therapy for uterine leiomyoma. Clin Exp Obstet Gynecol. 2015;42(2):224-7. PMID: 26054124 PubMed  
 8. Zapata LB, Whiteman MK, Tepper NK. Intrauterine device use among women with uterine fibroids: a systematic review. Contraception 2010; 82: 41. PubMed  
 9. Simon JA, Catherino W, Segars JH, et al. Ulipristal Acetate for Treatment of Symptomatic Uterine Leiomyomas: A Randomized Controlled Trial. Obstet Gynecol 2018; 131: 431-9. pmid:29420395 PubMed  
 10. Donnez J, Tatarchuk TF, Bouchard P, et al. Ulipristal acetate versus placebo for fibroid treatment before surgery. N Engl J Med 2012; 366: 409-20. New England Journal of Medicine  
 11. Chudnoff S, Guido R, Roy K, et al. Ultrasound-Guided Transcervical Ablation of Uterine Leiomyomas. Obstet Gynecol 2018. pmid:30531573 PubMed  
 12. Moss J, Cooper K, Khaund A, et al. Randomised comparison of uterine artery embolisation (UAE) with surgical treatment in patients with symptomatic uterine fibroids (REST trial): 5-year results. BJOG 2011; 118: 936-44. PubMed  
 13. Gupta JK, Sinha A, Lumsden MA, et al. Uterine artery embolization for symptomatic uterine fibroids. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012; 5: CD005073. Cochrane (DOI)  
 14. Medibas. Myom i uterus. Stockholm: Medibas 2012. Sist revidert 03.09.2018; sitert 16.12.2022 medibas.se  
 15. Olive DL, Pritts EA. Fibroids and reproduction. Semin Reprod Med 2010; 28: 218-27. pmid:20414844 PubMed  
 16. Lim WH, Cohen SC, Lamaro VP. Intra-abdominal haemorrhage from uterine fibroids: a systematic review of the literature. BMC Surg. 2020 Apr 15;20(1):70. PMID: 32293414 PubMed  
 17. Sundermann AC, Velez Edwards DR, Bray MJ, et al. Leiomyomas in Pregnancy and Spontaneous Abortion: A Systematic Review and Meta-analysis. Obstet Gynecol 2017; 130:1065. PubMed  
 18. Stout MJ, Odibo AO, Graseck AS, et al. Leiomyomas at routine second-trimester ultrasound examination and adverse obstetric outcomes. Obstet Gynecol 2010; 116: 1056-63. PubMed  
 19. Landman AJEMC, Don EE, Vissers G et al. The risk of preterm birth in women with uterine fibroids: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2022 Jun 2;17(6):e0269478. PMID: 35653408 PubMed  
 20. Pritts EA, Vanness DJ, Berek JS et al. The prevalence of occult leiomyosarcoma at surgery for presumed uterine fibroids: a meta-analysis. Gynecol Surg. 2015;12(3):165-177. Epub 2015 May 19. PMID: 26283890 PubMed  
 21. Denstad SE, Aasen S, Østrem AM et al. Hysterektomi ved St. Olavs hospital 1989–2014 Hysterectomy at St. Olavs Hospital 1989-2014. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 Sep 4;137(16). Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.16.0260 DOI  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL