Hopp til hovedinnhold

Ovarialcyste, benign ovarialtumor

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Godartede væskefylte svulster utgått fra ovariene
Forekomst:
Ganske vanlige, ca. 10% premenopausalt og ca. 7% postmenopausalt
Symptomer:
Vanligvis asymptomatiske, men kan gi trykksymptomer, eller gi akutt komplikasjon som ruptur, blødning, torkvering
Funn:
Kan oppdages tilfeldig ved gynekologisk undersøkelse som en palpabel oppfylning
Diagnostikk:
Ultralyd er diagnostisk
Behandling:
Ofte avventende, men hos eldre kvinner og ved større og komplekse svulster gjøres kirurgi
  1. Hopkins MP, Randolph LK. Ovarian cysts. BestPractice, last updated Nov 05, 2013.
  2. Stær-Jensen J, Ekerhovd E, Olsen IP, Nordlie K. Benigne ovarialcyster. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. Siden besøkt 28.01.2021. www.legeforeningen.no  
  3. Hall GH, Turnbull LW, Richmond I, et al. Localisation of somatostatin and somatostatin receptors in benign and malignant ovarian tumours. Br J Cancer 2002;87:86-90. PubMed  
  4. Shwayder JM. Pelvic pain, adnexal masses, and ultrasound. Semin Reprod Med 2008;26:252-265. PubMed  
  5. Medibas. Ovarialcysta, benign ovarialtumor. Sist revidert 24.09.17; sitert 19.01.18. Tilgjengelig fra: https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/gynekologi/tillstand-och-sjukdomar/tumorer-och-dysplasi/ovarialcysta/
  6. Grimes DA, Jones LB, Lopez LM, Schulz KF. Oral contraceptives for functional ovarian cysts. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD006134. DOI: 10.1002/14651858.CD006134.pub5. DOI  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo