Hopp til hovedinnhold

Premaligne forandringer i cervix

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Forstadier til kreft på livmorhalsen, enten i plateepitel eller i kjertelepitel. Årsak er vedvarende infeksjon med et av de onkogene humane papillomavirusene.
Forekomst:
Det diagnostiseres årlig nær 4600 nye behandlingstrengende forstadier til livmorhalskreft i Norge.
Symptomer:
Tilstanden er vanligvis asymptomatisk.
Funn:
Vanligvis normale kliniske funn ved gynekologisk undersøkelse.
Diagnostikk:
Livmorhalsprøve til cytologisk analyse og HPV-test, kolposkopi, biopsi, cervikal abrasio.
Behandling:
Observasjon, konisering eller hysterektomi bestemmes ut ifra histologi, alder og ev. barneønske.
  • Ameli Tropé, overlege dr. med, Kreftregisteret
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Finn Egil Skjeldestad, lege og professor, Institutt for samfunnsmedisinske fag UiT Norges arktiske universitet, Tromsø
  • Sveinung Sørbye, overlege PhD, avdeling for klinisk patologi, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø