Hopp til hovedinnhold

Trofoblastsykdom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er et kromosomalt unormalt svangerskap som har et potensiale til å bli malignt. Komplett eller inkomplett blæremola er benigne varianter, mens invasiv mola og choriokarsinom er maligne varianter
Forekomst:
Er rundt 0,9 per 1000 fødsler
Symptomer:
Vanligste symptomer er vaginal blødning i 1. eller tidlig i 2. trimester og rasktvoksende uterus
Funn:
Blødning og uterus større enn forventet
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er kvantifisering av hCG og ultralyd
Behandling:
Kirurgisk med utskrapning av alt livmorinnhold
 • Solheim O, Lindblad M, Sundset M, et al. Trofoblastsykdomer . Veileder i gynekologisk onkologi. Sist rev. 2021. 
 • Nasjonal behandlingstjeneste for choriocarcinom hos kvinner, Oslo Universitetssykehus, nettsted 
 1. Solheim O, Lindblad M, Sundset M, et al. Trofoblastsykdomer. Veileder i gynekologisk onkologi. Sist rev. 2021. www.legeforeningen.no  
 2. Soper J, Rossi E. Molar pregnancies. BestPractice, last updated Sep 05, 2013.
 3. Seckl MJ, Sebire NJ, Berkowitz RS. Gestational trophoblastic disease. Lancet 2010; 376: 717-29. PubMed  
 4. Sebire NJ, Seckl MJ. Gestational trophoblastic disease: current management of hydatidiform mole. Clinical review. BMJ 2008; 337: a1193. BMJ (DOI)  
 5. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2016. Oslo: Kreftregisteret, 2017. www.kreftregisteret.no. www.kreftregisteret.no  
 6. Fowler DJ, Lindsay I, Seckl MJ et al. Routine pre-evacuation ultrasound diagnosis of hydatidiform mole: experience of >1000 cases from a regional referral centre. Ultrasound Obstet Gynecol 2006; 27: 56-60. PubMed  
 7. Lawrie TA, Alazzam M, Tidy J, Hancock BW, Osborne R. First-line chemotherapy in low-risk gestational trophoblastic neoplasia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD007102. DOI: 10.1002/14651858.CD007102.pub4. DOI  
 8. Alazzam M, Tidy J, Osborne R, Coleman R, Hancock BW, Lawrie TA. Chemotherapy for resistant or recurrent gestational trophoblastic neoplasia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD008891. DOI: 10.1002/14651858.CD008891.pub3. DOI  
 9. Seckl MJ, Sebire NJ, Fisher RA et al. Gestational Trophoblastic Disease: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol 2013; 24: 39-50. pmid:23999759 PubMed  
 10. Alazzam M, Tidy J, Hancock BW, Osborne R, Lawrie TA. First-line chemotherapy in low-risk gestational trophoblastic neoplasia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 7. Art. No.: CD007102. DOI: 10.1002/14651858.CD007102.pub3. DOI  
 11. Schmid P, Nagai Y, Agarwal R, et al. Prognostic markers and long term outcome of placental-site trophoblastic tumours: a retrospective observational study. Lancet 2009; 374: 48-55. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo