Hopp til hovedinnhold

Uterussarkom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Ondartet svulst som utgår fra stromale komponenter i uterus, enten endometriestromaet eller mesenkymalt vev og myometriet. Sarkomer er mer aggressive og har dårligere prognose enn andre maligne uterine svulster
Forekomst:
Sjeldent, utgjør 7-9% av all uterine kreftformer
Symptomer:
Typiske symptomer er vaginalblødning, utflod, trykk og ubehag i bekkenet, forstørret livmor eller abdominal distensjon
Funn:
Man kan finne blødning og utflod hos postmenopausal kvinne, ev. forstørret uterus og lymfadenopati
Diagnostikk:
Aktuelle prøver er vaginal UL og histologisk prøve, senere fraksjonert abrasio og MR av abdomen
Behandling:
Kirurgisk reseksjon er hovedbehandlingen. Videre behandling som strålebehandling, kjemoterapi eller hormonbehandling avhenger av histologi og eventuelle metastaser
  1. Memarzadeh S, Berek JS. Uterine sarcoma: Classification, clinical manifestations, and diagnosis. UpToDate, last updated Sep 13, 2017; siden besøkt 13.03.2018. UpToDate  
  2. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom. Helsedirektoratet 10.04.2018. www.helsebiblioteket.no  
  3. Toro JR, Travis LB, Wu HJ, Zhu K, Fletcher CD, Devesa SS. Incidence patterns of soft tissue sarcomas, regardless of primary site, in the surveillance, epidemiology and end results program, 1978-2001: An analysis of 26,758 cases.. Int J Cancer 2006; 119: 2922. PubMed  
  4. Ueda SM, Kapp DS, Cheung MK, et al. Trends in demographic and clinical characteristics in women diagnosed with corpus cancer and their potential impact on the increasing number of deaths. Am J Obstet Gynecol 2008; 198: 218. PMID: 18226630 PubMed  
  5. Moinfar F, Azodi M, Tavassoli FA. Uterine sarcomas. Pathology 2007; 39: 55. PubMed  
  6. Gaillard S, Alvarez Secord A. Staging, treatment, and prognosis of endometrial stromal sarcoma and related tumors and uterine adenosarcoma. UpToDate, last updated Jan 08, 2021. UpToDate  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim