Hopp til hovedinnhold

Kreft i vulva og vagina

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kreft i ytre kjønnsorganer (vulva) eller vagina. Ukjent årsak, men kan skyldes kronisk hudlidelse (lichen) eller infeksjon med HPV
Forekomst:
Utgjør ca. 5% av gynekologisk kreft, ca. 140 nye tilfeller hvert år av vulvakreft, 12-14 nye tilfeller av vaginakreft Gjennomsnittsalder 60-65 år ved diagnose
Symptomer:
Lokal kløe, svie, smerter. Etter hvert svulstdannelse og/eller kronisk sår
Funn:
Svulsten er som regel synlig og oppdages ved gynekologisk undersøkelse. Ofte vorteliknende forandringer og ev. sårdannelse og blødning
Diagnostikk:
Diagnosen bekreftes ved histologisk undersøkelse
Behandling:
Kirurgisk fjerning utført av spesialist i gynekologisk kreftkirurgi. I noen tilfeller aktuelt med strålebehandling og/eller cellegifter i tillegg
 • Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft. Vulvacancer. Sist oppdatert 2020.
 1. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft. Vulvacancer. Sist oppdatert 2020. www.helsebiblioteket.no  
 2. Schuurman MS, van den Einden LC, Massuger LF, et al. Trends in incidence and survival of Dutch women with vulvar squamous cell carcinoma. Eur J Cancer 2013; 49:3872. PMID: 24011936. PubMed  
 3. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2019. Oslo: Kreftregisteret, 2020, www.kreftregisteret.no.
 4. Bigby SM, Eva LJ, Fong KL, Jones RW. The Natural History of Vulvar Intraepithelial Neoplasia, Differentiated Type: Evidence for Progression and Diagnostic Challenges. Int J Gynecol Pathol 2016; 35:574. PMID: 26974999. PubMed  
 5. Halec G, Alemany L, Quiros B, et al. Biological relevance of human papillomaviruses in vulvar cancer. Mod Pathol 2017; 30:549. PMID: 28059099. PubMed  
 6. Kristensen GB, Tropè C, Kærn J. Gynekologisk kreft; Oncolex 2013.
 7. Tantipalakorn C, Robertson G, Marsden DE, et al. Outcome and patterns of recurrence for International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) stages I and II squamos cell vulvar cancer. Obstet Gynecol 2009; 113: 895-901. PubMed  
 8. Lawrie TA, Nordin A, Chakrabarti M, et al. Medical and surgical interventions for the treatment of usual-type vulval intraepithelial neoplasia. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jan 5;1:CD011837 Cochrane (DOI)  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo