Hopp til hovedinnhold

Genitalprolaps

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Nedsynkning i retning vaginalåpningen av en eller flere bekkenstrukturer og skyldes tap av muskelstøtte i bekkenregionen. Kliniske varianter er uterusprolaps, cystocele, cystouretrocele, rektocele og enterocele
Forekomst:
Prevalens av klinisk signifikant descens angis til 1-2%
Symptomer:
Moderat fremfall gir lite symptomer. Ved mer uttalte forandringer merker kvinnen press og tyngdefølelse i underlivet og hun kan merke at en kul kommer ut av skjeden. Tilleggssymptomer er vannlatingsproblematikk, avføringsvansker, gangvansker, bekkensmerter og samleievansker
Funn:
Fremfall kan fremprovoseres i gynekologisk leie
Diagnostikk:
Andre undersøkelser er vanligvis unødvendig, ev. urodynamiske undersøkelser for å identifisere de som har størst nytte av kirurgi
Behandling:
Bekkenstrening, vektreduksjon, ev. pessar, østrogener eller kirurgi
 • Oversand S, Eidet M, Rimstad K, McFadzean I. Descensus urogenitalis. Veileder i generell gynekologi, utkast til revidert veileder, siden besøkt 27.01.2021.
 1. Iglesia CB, Smithling KR. Pelvic Organ Prolapse. Am Fam Physician. 2017 Aug 1;96(3):179-185. PMID: 28762694. PubMed  
 2. Haylen BT, Maher CF, Barber MD, et al. An International Urogynecological Association (IUGA) / International Continence Society (ICS) Joint Report on the Terminology for Female Pelvic Organ Prolapse (POP). Neurourol Urodyn 2016. PMID: 26749391. PubMed  
 3. Oversand S, Eidet M, Rimstad K, McFadzean I. Descensus urogenitalis. Veileder i generell gynekologi, utkast til revidert veileder, siden besøkt 27.01.2021. www.legeforeningen.no  
 4. Nygaard I, Barber MD, Burgio KL et al. Prevalence of symptomatic pelvic floor disorders in US women. JAMA 2008; 300: 1311-6. Journal of the American Medical Association  
 5. Schaffer JI, Wai CY, Boreham MK. Etiology of pelvic organ prolapse. Clin Obstet Gynecol 2005; 48: 639-47. PubMed  
 6. Barber MD, Maher C. Epidemiology and outcome assessment of pelvic organ prolapse. Int Urogynecol J. 2013;24(11):1783-90. PubMed  
 7. Swift SE, Pound T, Dias JK. Case-control study of the etiology of severe pelvic organ prolapse. Int Urogynecol J 2001; 12: 187-92. PubMed  
 8. Machin SE, Mukhopadhyay S. Pelvic organ prolapse: review of the aetiology, presentation, diagnosis and management. Menopause Int 2011;17:132-136. PubMed  
 9. Lawrence JM, Lukacz ES, Nager CW, Hsu JW, Luber KM. Prevalence and co-occurrence of pelvic floor disorders in community-dwelling women. Obstet Gynecol 2008; 111: 678-85. PubMed  
 10. Handa VL, Cundiff G, Chang HH, Helzlsouer KJ. Female sexual function and pelvic floor disorders. Obstet Gynecol 2008; 111: 1045-52. PubMed  
 11. Nygaard I, Handa VL, Brubaker L, et al.; for the Pelvic Floor Disorders Network. Changes in physical activity after abdominal sacrocolpopexy for advanced pelvic organ prolapse. Am J Obstet Gynecol 2008; 198: 570. PubMed  
 12. Haessler AL, Lin LL, Ho MH, Betson LH, Bhatia NN. Reevaluating occult incontinence. Curr Opin Obstet Gynecol 2005; 17: 535-40. PubMed  
 13. Jha S, Toozs-Hobson P, Parsons M, Gull F. Does preoperative urodynamics change the management of prolapse? J Obstet Gynaecol 2008; 28: 320-2. PubMed  
 14. Roovers JP, Oelke M. Clinical relevance of urodynamic investigation tests prior to surgical correction of genital prolapse: a literature review. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2007; 18: 455-60. PubMed  
 15. Svenningsen R, Borstad E, Spydslaug AE, Sandvik L, Staff AC. Occult incontinence as predictor for postoperative stress urinary incontinence following pelvic organ prolapse surgery. Int Urogynecol J. 2012;23(7):843-9 PubMed  
 16. Hagen S, Stark D. Conservative prevention and management of pelvic organ prolapse in women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD003882. DOI: 10.1002/14651858.CD003882.pub4. DOI  
 17. Bugge C, Adams EJ, Gopinath D, Reid F. Pessaries (mechanical devices) for pelvic organ prolapse in women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 2. Art. No.: CD004010. DOI: 10.1002/14651858.CD004010.pub3. DOI  
 18. Rahn DD, Carberry C, Sanses TV, et al. Vaginal estrogen for genitourinary syndrome of menopause: a systematic review. Obstet Gynecol. 2014;124(6):1147-1156. PubMed  
 19. Braekken IH, Majida M, Engh ME, Bo K. Can pelvic floor muscle training reverse pelvic organ prolapse and reduce prolapse symptoms? An assessor-blinded, randomized, controlled trial. Am J Obstet Gynecol. 2010 Aug;203(2):170.e1-7. PMID: 20435294 PubMed  
 20. Hagen S, Stark D, Glazener C, et al. Individualised pelvic floor muscle training in women with pelvic organ prolapse (POPPY): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2013 Nov 27.
 21. Wiegersma M, Panman CM, Kollen BJ, et al. Effect of pelvic floor muscle training compared with watchful waiting in older women with symptomatic mild pelvic organ prolapse: randomised controlled trial in primary care. BMJ. 2014 Dec 22;349:g7378. PubMed  
 22. Panman C, Wiegersma M, Kollen BJ, et al. Two-year effects and cost-effectiveness of pelvic floor muscle training in mild pelvic organ prolapse: a randomised controlled trial in primary care. BJOG. 2016- PMID: 26996291 PubMed  
 23. Hagen S, Glazener C, McClurg D et al. Pelvic floor muscle training for secondary prevention of pelvic organ prolapse (PREVPROL): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2017; 389(10067): 393-402. pmid:28010994 PubMed  
 24. Maher C, Feiner B, Baessler K, Christmann‐Schmid C, Haya N, Marjoribanks J. Transvaginal mesh or grafts compared with native tissue repair for vaginal prolapse. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD012079. DOI: 10.1002/14651858.CD012079 DOI  
 25. Heneghan C, Godlee F. Editorial. Surgical mesh repair and patient safety. BMJ Editorial. BMJ 2018; 363: k4231. doi:10.1136/bmj.k4231 DOI  
 26. Rudnicki M, Laurikainen E, Pogosean R, et al. Anterior colporrhaphy compared with collagen-coated transvaginal mesh for anterior vaginal wall prolapse: a randomised controlled trial. BJOG 2013. pmid:24118844 PubMed  
 27. Altman D, Väyrynen T, Engh ME, et al. Anterior colporrhaphy versus transvaginal mesh for pelvic-organ prolapse. N Engl J Med 2011; 364: 1826-36. New England Journal of Medicine  
 28. Sokol AI, Iglesia CB, Kudish BI, et al. One-year objective and functional outcomes of a randomized clinical trial of vaginal mesh for prolapse. Am J Obstet Gynecol 2012; 206: 86. PubMed  
 29. Suskind AM, Jin C, Walter LC, Finlayson E. Frailty and the Role of Obliterative versus Reconstructive Surgery for Pelvic Organ Prolapse: A National Study.. J Urol 2017; 197: 1502-06. pmid:27939512 PubMed  
 30. Bo K, Hilde G, Staer-Jensen J, et al. Postpartum pelvic floor muscle training and pelvic organ prolapse--a randomized trial of primiparous women. Am J Obstet Gynecol. 2015 Jan;212(1):38.e1-7.
 31. Jelovsek JE, Maher C, Barber MD. Pelvic organ prolapse. Lancet. 2007;369(9566):1027-38. PubMed  
 32. Oversand SH, Staff AC, Spydslaug AE, Svenningsen R, Borstad E. Long-term follow-up after native tissue repair for pelvic organ prolapse. Int Urogynecol J. 2014;25(1):81-9. PubMed  
 33. Handa VL, Harvey L, Cundiff GW, Kjerulff KH. Perioperative complications of surgery for genital prolapse: Does concomitant anti-incontinence surgery increase complications? Urology. 2005;65(3):483-7. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo