Hopp til hovedinnhold

Genitalprolaps

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Nedsynkning i retning vaginalåpningen av en eller flere bekkenstrukturer og skyldes tap av muskelstøtte i bekkenregionen. Kliniske varianter er uterusprolaps, cystocele, cystouretrocele, rektocele og enterocele
Forekomst:
Prevalens av klinisk signifikant descens angis til 1-2%
Symptomer:
Moderat fremfall gir lite symptomer. Ved mer uttalte forandringer merker kvinnen press og tyngdefølelse i underlivet og hun kan merke at en kul kommer ut av skjeden. Tilleggssymptomer er vannlatingsproblematikk, avføringsvansker, gangvansker, bekkensmerter og samleievansker
Funn:
Fremfall kan fremprovoseres i gynekologisk leie
Diagnostikk:
Andre undersøkelser er vanligvis unødvendig, ev. urodynamiske undersøkelser for å identifisere de som har størst nytte av kirurgi
Behandling:
Bekkenstrening, vektreduksjon, ev. pessar, østrogener eller kirurgi

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Annen behandling

Kirurgi

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo