Hopp til hovedinnhold

Gynekologiske fistler til urinveier og tarm

Sist revidert:Definisjon:
Kommunikasjon mellom urinveier og genitalia (urogenitale fistler) eller mellom tarm og genitalia (enterogenitale fistler)
Forekomst:
I industrialiserte land er forekomsten lav og kan tilskrives bekkenkirurgi eller inflammatorisk tarmsykdom i de fleste tilfellene
Symptomer:
Urinlekkasje, ved enterogenitale fistler lekkasje av tarmgass/avføring og utflod eller endret vaginal sekresjon. Ved inflammatorisk tarmsykdom og ved stråleskade ledsages gjerne plagene av smerter.
Funn:
Påvisning av fistelåpning og fistelgang
Diagnostikk:
Gynekologisk undersøkelse med inspeksjon/sondering av ev. fistelåpninger. Aktuelle tilleggsundersøkelser er endoskopier, ultralyd, røntgen, CT, MR
Behandling:
Oftest kirurgisk dersom forårsaket av traume (opersjon/fødsel)

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser, spesialisthelsetjeneste

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Urogenitale fistler

Enterogenitale fistler

Spesielle forhold ved kreft

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Pasientinformasjon

Hva bør du informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjoner

Kilder

Nasjonale tjenester

Referanser

Internasjonale fagmedarbeidere

Fagmedarbeidere

  • Jone Trovik overlege og leder for Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler, Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus og professor, Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim