Hopp til hovedinnhold

Gynekologiske fistler til urinveier og tarm

Sist oppdatert: Sist revidert:


Definisjon:
Kommunikasjon mellom urinveier og genitalia (urogenitale fistler) eller mellom tarm og genitalia (enterogenitale fistler)
Forekomst:
I industrialiserte land er forekomsten lav og kan tilskrives bekkenkirurgi eller inflammatorisk tarmsykdom i de fleste tilfellene
Symptomer:
Urinlekkasje, ved enterogenitale fistler lekkasje av tarmgass/avføring og utflod eller endret vaginal sekresjon. Ved inflammatorisk tarmsykdom og ved stråleskade ledsages gjerne plagene av smerter.
Funn:
Påvisning av fistelåpning og fistelgang
Diagnostikk:
Gynekologisk undersøkelse med inspeksjon/sondering av ev. fistelåpninger. Aktuelle tilleggsundersøkelser er endoskopier, ultralyd, røntgen, CT, MR
Behandling:
Oftest kirurgisk dersom forårsaket av traume (opersjon/fødsel)
 • Nasjonal Behandlingstjeneste for Gynekologiske Fistler - nettside 
 • Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom - nettside 
 1. Egeland P, Gjøen JE, Trovik J, Kiserud T. Gynekologiske fistler til urinveier og tarm. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 417-20. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 2. Trovik J, Kiserud T, Reimers C, Thirnhill H: Gynekologiske fistler. In: Veileder i gynekologi 2015. Edited by legeforening Dn. Oslo: Den norske legeforening; 2015. legeforeningen.no  
 3. Garely AD, Mann WJ. Urogenital tract fistulas in women. UpToDate, last updated May 13, 2019. UpToDate  
 4. Adler AJ, Ronsmans C, Calvert C, Filippi V, Estimating the prevalence of obstetric fistula: a systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy Childbirth 2013;13: 246. PubMed  
 5. Børseth KF, Acharya G, Kiserud T, Trovik J. Incidence of gynecological fistula and its surgical treatment: A national registry-based study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2019 Sep;98(9):1120-1126. Epub 2019 Apr 21. PMID: 30891735.
 6. Trovik J, Thornhill HF, Kiserud T. Incidence of obstetric fistula in Norway: a population-based prospective cohort study.. Acta Obstet Gynecol Scand. 2016; 95: 405-10. pmid:26713965 PubMed  
 7. Goh JTW. A new classification for female genital tract fistula. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2004; 44: 502-4. PubMed  
 8. Härkki-Sirén P, Sjöberg J, Tiitinen A. Urinary tract injuries after hysterectomy. Obstet Gynecol 1998; 92: 113-8. PubMed  
 9. Forsgren C, Lundholm C, Johansson AL, et al. Hysterectomy for benign indications and risk of pelvic organ fistula disease. Obstet Gynecol 2009; 3: 594-599. pmid:19701040 PubMed  
 10. Perez C, Grigsby P, Lockett M, Chao K, Williamson J. Radiation therapy morbidity in carcinoma of the uterine cervix: dosimetric and clinical correlation. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1999; 44: 855-66. PubMed  
 11. Bergsjö P, Evans JC. Late radiation reactions in cancer of the cervix. Acta Obstet Gynecol Scand 1964; 43(suppl. 7): 90-6.
 12. Virdee NK, Ringdal EK, Thornhill H, Kiserud T, Trovik J. Gynaecological fistulae after surgery or radiotherapy. Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Sep 7;140(12). PMID: 32900175. PubMed  
 13. Changole J, Thorsen V, Trovik J et al. Coping with a Disruptive Life Caused by Obstetric Fistula: Perspectives from Malawian Women. Int J Environ Res Public Health. 2019 Aug 26;16(17):3092. PMID: 31454920.
 14. Mellano EM, Tarnay CM, Management of genitourinary fistula. Curr Opin Obstet Gynecol 2014 Oct;26(5): 415-23. PubMed  
 15. Goh J. Genital tract fistula repair on 116 women. Aust N Z J Obstet Gynaecol 1998; 38: 158-61. PubMed  
 16. Trovik J, Thornhill HF, Kiserud T. Incidence of obstetric fistula in Norway: a population-based prospective cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2016 Apr;95(4):405-10. Epub 2016 Jan 20. PMID: 26713965.
 17. Norderval S, Lundby L, Hougaared H, et al. Efficacy of autologous fat graft injection in the treatment of anovaginal fistulas. Tech Coloproctol 2018; 22: 45-51. pmid:29285682 PubMed  
 18. De Weerd L, Weum S, Norderval S. Novel treatment for recalcitrant rectovaginal fistulas: fat injection. Int Urogynecol J 2015; 26: 139-44. pmid:25199495 PubMed  
 19. Egeland P, Gjoen JE, Trovik J, Kiserud T: Uro- and enterovaginal fistulas. Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke 2007, 127(4):417-420. pmid:17304267 PubMed  
 20. Tsang C, Rothenberger D. Rectovaginal fistulas. Therapeutic opinions. In: New and controversial issues in the management of colorectal diseases. Surg Clin North Am 1997; 77: 95-115. PubMed  
 • Jone Trovik overlege og leder for Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler, Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus og professor, Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Ellen Løkkegaard, overlæge ph.d. klinisk lektor, Gynækologisk-obst. afd., Nordsjællands Hospital Hillerød