Hopp til hovedinnhold

Infertilitet

Sist revidert:


Definisjon:
Manglende graviditet etter ett år med regelmessige og ubeskyttede samleier. 
Forekomst:
Infertilitet og subfertilitet oppleves av 9-15% av befolkningen i perioder eller vedvarende.
Symptomer:
Vanligvis ingen symptomer utover barnløsheten.
Funn:
Ofte normale kliniske funn både ved gynekologisk undersøkelse hos kvinnen og av testiklene hos mannen. Sjekk underliggende årsaker hos begge parter.
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser vil være hormonprøver, sædundersøkelse og ultralyd.
Behandling:
Rettes først mot eventuelle underliggende årsaker, deretter eventuelt assistert befruktning.
 • Nasjonal behandlingstjeneste for assistert befruktning ved potensiell blodsmitte, Oslo Universitetssykehus, nettsted 
 • Hanevik HI et al. Infertilitet og fertilitetsbehandling. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2023). ePub. ISBN 978-82-692382-3-5. Hentet 25.09.2023
 1. Carson SA, Kallen AN. Diagnosis and Management of Infertility: A Review. JAMA. 2021 Jul 6;326(1):65-76. PMID: 34228062.
 2. Hanevik HI, et al. Infertilitet og fertilitetsbehandling. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2023). ePub. ISBN 978-82-692382-3-5. [hentet 25.09.2023]. www.legeforeningen.no  
 3. Mascarenhas MN, Flaxman SR, Boerma T, et al. National, Regional, and Global Trends in Infertility Prevalence Since 1990: A Systematic Analysis of 277 Health Surveys. PLOS Medicine Dec 18, 2012. Doi: 10.1371/journal. pmid: 23271957 PubMed  
 4. Petraglia F, Serour GI, Chapron C. The changing prevalence of infertility. Int J Gynaecol Obstet 2013; 123: S4-S8. pmid:24112745 PubMed  
 5. Chandeying P, Pantasri T. Prevalence of conditions causing chronic anovulation and the proposed algorithm for anovulation evaluation. J Obstet Gynaecol Res 2015; 41: 1074-9. pmid:25772812 PubMed  
 6. National Institute for Health and Care Excellence . Fertility: assessment and treatment for people with fertility problems. London: NICE; 2013. CG156. Last updated Sep 2017, visited May 2019 www.nice.org.uk  
 7. Teede HJ, Misso ML, Costello MF et al. Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. Fertil Steril 2018; 110: 364-79. pmid:30033227 PubMed  
 8. Wall J, Jayasena CN. Diagnosing male infertility. BMJ 2018; 363: k3202. pmid:30287677 PubMed  
 9. Kimblad A, Ollvik G, Lindh CH, Axelsson J. Decreased sperm counts in Swedish users of oral tobacco. Andrology. 2022 Sep;10(6):1181-1188.Epub 2022 Jun 8. PMID: 35642735 PubMed  
 10. Skomsvoll JF, Rødevand E, Koksvik HS, et al. Reversibel infertilitet ved ikke-steroide antiinflammatoriske midler. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1476-8. pmid: 15940311 PubMed  
 11. Iliodromiti S, Kelsey TW, Wu O. The predictive accuracy of anti-Müllerian hormone for live birth after assisted conception: a systematic review and meta-analysis of the literature. Hum Reprod Update 2014; 20: 560-70. pmid:24532220 PubMed  
 12. Lim SS, Hutchison SK, Van Ryswyk E, Norman RJ, Teede HJ, Moran LJ. Lifestyle changes in women with polycystic ovary syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 3. Art. No.: CD007506. DOI: 10.1002/14651858.CD007506.pub4. DOI  
 13. Vanky E, Underdal MO, Stauri RVK, Kjøtrød S. Polycystisk ovariesyndrom. Veileder i gynekologi. Norsk gynekologisk forening. Oslo: 2020. Siden besøkt 19.02.21 www.legeforeningen.no  
 14. Eskew AM, Bedrick BS, Hardi A et al. Letrozole Compared With Clomiphene Citrate for Unexplained Infertility: A Systematic Review and Meta-analysis. Obstet Gynecol 2019; 133: 437-44. pmid:30741800 PubMed  
 15. Franik S, Eltrop SM, Kremer JAMet al. Aromatase inhibitors (letrozole) for subfertile women with polycystic ovary syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD010287. DOI: 10.1002/14651858.CD010287.pub3 DOI  
 16. Chua SJ, Akande VA, Mol BWJ. Surgery for tubal infertility. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD006415. DOI: 10.1002/14651858.CD006415.pub3. DOI  
 17. Melo P, Georgiou EX, Johnson N, et al. Surgical treatment for tubal disease in women due to undergo in vitro fertilisation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 10. Art. No.: CD002125. DOI: 10.1002/14651858.CD002125.pub4. DOI  
 18. Kroese ACJ, de Lange NM, Collins J, Evers JLH. Surgery or embolization for varicoceles in subfertile men. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD000479. DOI: 10.1002/14651858.CD000479.pub5 DOI  
 19. Veltman-Verhulst SM, Hughes E, Ayeleke RO, Cohlen BJ. Intra-uterine insemination for unexplained subfertility. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD001838. pmid: 26892070 PubMed  
 20. Chih HJ, Elias FTS, Gaudet L, Velez MP. Assisted reproductive technology and hypertensive disorders of pregnancy: systematic review and meta-analyses. BMC Pregnancy Childbirth. 2021 Jun 28;21(1):449. PMID: 34182957 PubMed  
 21. Reigstad MM, Larsen IK, Storeng R. Kreftrisiko hos mor og barn etter fertilitetsbehandling. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 17.1098. pmid:30539611 PubMed  
 22. Kallen B, Finnstrom O, Lindam A et al. Trends in delivery and neonatal outcome after in vitro fertilization in Sweden: data for 25 years. Hum Reprod 2010; 25: 1026-34. pmid:20139431 PubMed  
 23. Weng SS, Huang YT, Huang YT, et al. Assisted Reproductive Technology and Risk of Childhood Cancers. JAMA Netw Open. 2022 Aug 1;5(8):e2230157. PMID: 36044210. PubMed  
 24. Pinborg A, Wennerholm UB, Romundstad LB et al. Why do singletons conceived after assisted reproduction technology have adverse perinatal outcome? Systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update 2013; 19: 87-104. pmid:23154145 PubMed  
 • Eline Bragedatter Seljeflot, spesialist i Fødselshjelp og kvinnesykdommer, overlege ved Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL