Hopp til hovedinnhold

Klimakteriet

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Klimakteriet omfatter perioden før og etter menopausen
Forekomst:
Medianalder for menopause er i Norge 53 år (fra 40 til rundt 60 år)
Symptomer:
Blødningsforstyrrelser, hetetokter, økt svetting, søvnforstyrrelser og ev. psykiske symptomer, etter hvert symptomer som følge av urogenital atrofi av slimhinnene
Funn:
Kan være atrofisk slimhinne, redusert beintetthet
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er vanligvis ikke nødvendig. Hormonanalyser kan være til hjelp
Behandling:
Ved behov middels potent østrogen kombinert med gestagen eller hormonspiral, ev. ren østrogen hvis livmoren er fjernet

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsoversikt

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Kontraindikasjoner og risikotilstander

Annen behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere

Trygdemedisin

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Mette Haase Moen, professor emerita, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL