Hopp til hovedinnhold

Kroniske bekkensmerter

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Smerte i bekken, fremre abdominalvegg, ryggen lumbosakralt eller seteregionen med varighet utover 6 måneder og med en slik karakter at den medfører nedsatt funksjon og/eller behov for medisinsk hjelp
Forekomst:
Prevalens i Norge ca. 2,8%
Symptomer:
Vedvarende smerter, ofte som konstante murrende smerter i underliv eller nedre del av magen
Funn:
Vanligvis finner man høy elastisk stivhetsgrad og betydelig palpasjonsømhet i bekkenmuskulatur 
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er blodstatus, cytologi, mikrobiologiske prøver, ev. ultralyd og laparaskopi
Behandling:
Informasjon står sentralt. Hormoner kan ha effekt, likeledes kognitiv terapi og fysioterapi med på fokus på kroppsbevissthet

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjoner

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Kilder

Nasjonale tjenester

Referanser

Internasjonale fagmedarbeidere

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo