Hopp til hovedinnhold

Kroniske bekkensmerter

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Gjentatte/intermitterende eller konstante bekkensmerter, sykliske og ikke-sykliske, med varighet mer enn 3-6 måneder og med en slik karakter at den medfører nedsatt funksjon og/eller behov for medisinsk hjelp
Forekomst:
Prevalens i Norge ca. 2,8%
Symptomer:
Vedvarende eller intermitterende, ev.sykliske smerter, ofte samtidige plager fra flere organsystem
Funn:
Vanligvis betydelig palpasjonsømhet i bekkenmuskulatur 
Diagnostikk:
Klinisk diagnose, ev. tilleggsundersøkelser for å utelukke annen sykdom
Behandling:
Informasjon står sentralt. Hormoner kan ha effekt, likeledes kognitiv terapi og fysioterapi med på fokus på kroppsbevissthet
 • Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom - nettside 
 1. Løkeland-Stai M. et al. Kroniske bekkensmerter. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. [hentet 30. mars 2021]. www.legeforeningen.no  
 2. Engeler E, Baranowski AP, Berghmans B, et al. Guideline: Chronic pelvic pain. European Association of Urology. Last updated 2020. uroweb.org  
 3. Ahangari A. Prevalence of chronic pelvic pain among women: an updated review. Pain Physician 2014; 17: E141-7. pmid:24658485 PubMed  
 4. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. The Initial Management of Chronic Pelvic Pain (pdf) 2012; Green-top Guideline No.41. www.rcog.org.uk  
 5. Nijs J, Torres-Cueco R, Wilgen CP, et al. Applying Modern Pain Neuroscience in ClinicalPractice: Criteria for the Classification of Central Sensitization Pain. Pain Physician 2014; 17: 447-457. pmid:25247901 PubMed  
 6. Latthe P, Mignini L, Gray R, Hills R, Khan K. Factors predisposing women to chronic pelvic pain: systematic review. BMJ 2006 Apr 1;332(7544):749-55 PubMed  
 7. Kaya S, Hermans L, Willems T, et al. Central Sensitization In Urogynecological Chronic Pelvic Pain: A Systematic Literature Review. Pain Physician 2013; 16: 291-308. pmid:23877446 PubMed  
 8. Tu FF, As-Sanie S. Evaluation of chronic pelvic pain in females. UpToDate, last updated Jul 22, 2019. UpToDate  
 9. Cheong YC, Smotra G, Williams ACDC. Non-surgical interventions for the management of chronic pelvic pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD008797. DOI: 10.1002/14651858.CD008797.pub2. DOI  
 10. Kirste U, Haugstad GK, Leganger S, Blomhoff S, Malt UF. Kroniske bekkensmerter hos kvinner. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1223-7. PubMed  
 11. Horne AW, Vincent K, Hewitt CA, et al. Gabapentin for chronic pelvic pain in women (GaPP2): A multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2020 Sep 26; 396:909. PMID: 32979978 PubMed  
 12. Knapman BL, Li FG, Deans R et al. Botulinum Toxin for the Management of Pelvic Floor Tension Myalgia and Persistent Pelvic Pain: A Systematic Review and Meta-analysis. Obstet Gynecol. 2023 Oct 5. Epub ahead of print. PMID: 37797336 PubMed  
 13. Champaneria R, Daniels J P, Raza A, Pattison HM, Khan KS. Psychological therapies for chronic pelvic pain: systematic review of randomized controlled trials. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2012; 91: 281–286
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Internasjonalt samarbeid

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide