Hopp til hovedinnhold

Vulvodyni/vestibulodyni

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kroniske smerter i vulva uten objektive funn. Årsak er ukjent
Forekomst:
10-15% av kvinner antas rammes av tilstanden i løpet av livet
Symptomer:
Brennende, sviende smerter eller ubehag i vulva generelt eller lokalisert, konstant eller intermitterende, trigget av berøring eller spontant
Funn:
Ofte ingen objektive funn
Diagnostikk:
Utelukke infeksjon, hudsykdom, nevrologisk tilstand eller kreft
Behandling:
Tverrfaglig tilnærming, fysioterapi, kognitiv terapi, sexolog, legemiddelbehandling med lokal påføring av lidokain salve/gel, ev. peroral behandling med amitriptyllin, gabapentin
  • Dyrkorn OA, Helgesen AL, Teigen PK et al. Kroniske smertetilstander i vulva. Norsk gynekologisk forening. Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. Siden besøkt 09.12.2022
  • Bohm-Starke N, Johannessen U. Vulvodynia management Chapter 37. Ridley's The Vulva, 4. edition. Wiley's online library. Publisert 05.04.2022
  1. Dyrkorn OA, Helgesen AL, Teigen PK et al. Kroniske smertetilstander i vulva. Norsk gynekologisk forening. Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. Siden besøkt 09.12.2022 www.legeforeningen.no  
  2. van der Meijden WI, Boffa MJ, Ter Harmsel B et al. 2021 European guideline for the management of vulval conditions. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022 Jul;36(7):952-972. Epub 2022 Apr 12. PMID: 35411963 PubMed  
  3. American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Gynecologic Practice; American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP). Committee Opinion No 673: Persistent Vulvar Pain. Obstet Gynecol 2016; 128: e78-84. pmid:27548558 PubMed  
  4. Thøfner LB, Kristensen E, Petersen CD. Vulvodyni. Ugeskr Læger 2014; 176: v05140310. pmid:25534342 PubMed  
  5. Sadownik LA. Etiology, diagnosis, and clinical management of vulvodynia. Int J Womans Health 2014; 6: 437-49. pmid:24833921 PubMed  
  6. Miranda Varella Pereira G, Soriano Marcolino M, Silveira Nogueira Reis Z, Vale de Castro Monteiro M. A systematic review of drug treatment of vulvodynia: evidence of a strong placebo effect. BJOG 2018; 125: 1216-1224. pmid:29569822 PubMed  
  7. Nunns D, Murphy R. Assessment and management of vulval pain. BMJ 2014; 344: e1723. pmid:22457438 PubMed  
  8. Morin M, Dumoulin C, Bergeron S, et al. Multimodal physical therapy versus topical lidocaine for provoked vestibulodynia: a prospective, multicenter, randomized trial. Am J Obstet Gynecol. 2020. PMID: 32818475 PubMed  
  • Anne Lise Helgesen, hudlege PhD, overlege Vulvapoliklinikken, OUS og postdoc ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, OUS