Hopp til hovedinnhold

Kvinnelig omskjæring

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Gammelt rituale hvor ytre kjønnsdeler fjernes, helt eller delvis, eller påføres annen varig skade uten medisinsk indikasjon. Praksisen strider mot Menneskerettighetene.
Forekomst:
På verdensbasis lever mer enn 200 millioner kvinner som omskåret, og det anslås at 3 millioner jenter omskjæres årlig. I Norge anslås antall omskårne til å være 17 500, og 3000 jenter antas å være i reell risiko for å få utført prosedyren.
Symptomer:
Jenter/kvinner fra områder der praksisen er utbredt, eller som har foreldre tradisjonelt knyttet til praksisen, er spesielt utsatt. Omskjæring skjer som regel i løpet av de første 15 år.
Funn:
Omskjæring kan ta ulike former, de fleste har fått helt eller delvis fjernet indre kjønnslepper og klitoris, hos noen er i tillegg vagina igjensydd og innsnevret.
Diagnostikk:
Mange omskårne trenger tolk under anamneseopptak, og foretrekker ofte telefontolk ved dette temaet. Omskjæring og "cutting" er bedre egnet i en dialog enn lemlestelse og "mutilation".
Behandling:
Enkelte skader kan til en viss grad reverseres, og åpning av gjensydde anbefales. 8 sykehus i Norge har spesialkompetanse, og utsatte kvinner trenger ikke henvisning for å få hjelp der.

Kjerneopplysninger

Definisjon

Kategorier

Forekomst

Etiologi og patogenese

Risikofaktorer

Risikogrupper

ICPC-2

ICD-10

Hvor og hvorfor gjøres kvinnelig omskjæring?

Hvor?

Hvorfor?

Forebyggende arbeid

Menneskerettigheter

Loven

Nasjonalt kunnskapssenter

Om begrepsbruk

Omskjæring eller kjønnslemlestelse?

Utfordringer ved bruk av begrepene

Komplikasjoner

Akutte komplikasjoner

Senkomplikasjoner

Seksuelle komplikasjoner

Fødselskomplikasjoner

Psykisk stress

Behandling og oppfølging

Behandlingstilbud i Norge

Åpnende inngrep

Perinatal omsorg

Pasientinformasjoner

Hva finnes av skriftlige informasjoner i NEL

Brosjyrer

Illustrasjoner

Kilder

Sentrale kildeverk

Referanser

Fagmedarbeidere

  • R. Elise B. Johansen, forsker (PhD) medisinsk antropologi. Leder for det Nasjonale kompetansefunksjonen om kjønnslemlestelse ved Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress, Oslo

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo