Hopp til hovedinnhold

Vulvovaginal lichen planus

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en inflammatorisk, autoimmun tilstand i keratinisert hud og slimhinner i vulva
Forekomst:
Sjelden tilstand som forekommer hyppigst i aldersgruppen 30 til 60 år
Symptomer:
Kløe, brenning, postkoital blødning, dyspareuni og smerte
Funn:
Blåfiolette erosjoner som ser speilblanke ut, retikulære, hvite eller blåfiolette papler og plakk
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse kan være biopsi
Behandling:
Kan være lokale kortisonmidler, lokalbedøvende midler, ev. nyere makrolide immunhemmende midler
 1. Ringel NE, Iglesia C. Common Benign Chronic Vulvar Disorders. Am Fam Physician. 2020 Nov 1;102(9):550-557. PMID: 33118795. PubMed  
 2. Goldstein AT, Metz A. Vulvar lichen planus. Clin Obstet Gynecol 2005; 48: 818-23. PubMed  
 3. Aschoff R, Wozel G. Topical tacrolimus for the treatment of lichen simplex chronicus. J Dermatolog Treat. 2007;18:115-117. PubMed  
 4. Løkken P, Skoglund LA. Legemiddelbivirkninger i munnhulen. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1345-8.
 5. Al-Mayahi S, Böttiger Y. Betablockerare kan ge lichen planus. Läkartidningen 2015.
 6. Lynch PJ. Lichen simplex chronicus (atopic/neurodermatitis) of the anogential region. Dermatol Ther 2004; 17: 8-19. PubMed  
 7. Wagner G, Rose C, Sachse MM Clinical variants of lichen planus. J Dtsch Dermatol Ges. 2013 Apr;11(4): 309-19. PubMed  
 8. Thune T. et al. Vulvovaginale hudsykdommer. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. Hentet 28. nov 2021 www.legeforeningen.no  
 9. Moyal-Barracco M, Edwards L. Diagnosis and therapy of anogenital lichen planus. Dermatol Ther 2004; 17: 38-46. PubMed  
 10. Cooper SM, Wojnarowska F. Influence of treatment of erosive lichen planus of the vulva on its prognosis. Arch Dermatol 2006; 142: 289-94. PubMed  
 11. Goldstein AT, Parneix-Spake A, McCormick CL, Burrows LJ. Pimecrolimus cream 1% for treatment of vulvar lichen simplex chronicus: an open-label, preliminary trial. Gynecol Obstet Invest 2007; 64: 180-6. PubMed  
 12. Markusen TE, Barclay DL. Benign disorders of the vulva and vagina. In: DeCherney AH, Nathan L, eds. Current Obstetric and Gynecologic Diagnosis and Treatment. 9th ed. New York, NY: Lange Medical Books/McGraw-Hill; 2003: 651-76.
 13. Anderson M, Kutzner S, Kaufman RH. Treatment of vulvovaginal lichen planus with vaginal hydrocortisone suppositories. Obstet Gynecol. 2002; 100: 359-62. PubMed  
 14. Jensen JT, Bird M, Leclair CM. Patient satisfaction after the treatment of vulvovaginal erosive lichen planus with topical clobetasol and tacrolimus: a survey study. Am J Obstet Gynecol 2004; 190: 1759-63. PubMed  
 15. Helgesen AL, Warloe T, Pripp AH, et al. Vulvovaginal photodynamic therapy vs. topical corticosteroids in genital erosive lichen planus: a randomized controlled trial. Br J Dermatol. 2015;173 (5):1156. PMID: 26189484. PubMed  
 16. Derrick EK, Ridley CM, Kobza-Black A, McKee PH, Neill SM. A clinical study of 23 cases of female anogenital carcinoma. Br J Dermatol 2000; 143: 1217-23. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
 • Morten Dalaker, spesialist i hudsykdommer, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo