Hopp til hovedinnhold

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Minst to av tre kriterier skal være oppfylt: Uregelmessig menstruasjon, hyperandrogenisme og polycystiske eggstokker
Forekomst:
Ca. 10-18% hos kvinner i fertil alder. Rapportert prevalens i Norge er 14%
Symptomer:
Uregelmessige menstruasjoner, infertilitet, økt mannlig type av hårvekst eller hårtap, vedvarende akne og vektoppgang
Funn:
Sentralisert fedme, overvekt og hirsutisme er typisk
Diagnostikk:
Anamnese med uregelmessig menstruasjon og hyperandrogenisme, klinisk ved undersøkelse av hud, hår eller biokjemisk ved økt fri testosteron-indeks. Ultralyd av ovarier
Behandling:
Kost og livsstilsråd. Vektreduksjon ved overvekt. Metformin bør prøves. Symptomatisk behandling (fertilitetsbehandling, blødningsregulering, kosmetiske problemstillinger, pregestasjonell veiledning). Tverrfaglig tilnærming kan være nødvendig

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser, spesialisthelsetjeneste

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Kontroller i allmennpraksis

Pasientinformasjon

Hva bør du informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Sentral kilde

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Eszter Vanky, professor i gynekologi og fødselshjelp, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU, St. Olavs Hospital HF, Trondheim
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL