Hopp til hovedinnhold

Prematur ovariesvikt

Sist oppdatert: Publisert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Tap av ovariefunksjon før fylte 40 år. Årsaken er ukjent i mer enn halvparten av tilfellene
Forekomst:
Det er anslått at 1-3% av kvinner rammes 
Symptomer:
Menstruasjonsforstyrrelser i form av oligo- eller amenoré, infertilitet, ev. østrogenmangelsymptomer som hetetokter, nattesvette, tørre slimhinner
Funn:
Normale funn, ev. slimhinneatrofi ved sekundær amenoré. Ev. avvik i sekundære kjønnskarakteristika, ev. dysmorfe trekk ved primær amenoré 
Diagnostikk:
Typiske symptomer og høy FSH, ofte lav østradiol
Behandling:
Hormonell substitusjonebehandling, ev. fertilitetsbehandling ved barneønske, ev. pubertetsinduksjon
  • Russel HNB. et al. Prematur ovarialinsuffisiens. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. Siden besøkt 12.12.2022
  1. Russel HNB. et al. Prematur ovarialinsuffisiens. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. Siden besøkt 22.02.2023 www.legeforeningen.no  
  2. Vogt EC, Russell HNB, Øksnes M, Lund A. Prematur ovarialinsuffisiens. Tidsskr Nor Laegeforen. 2022 Jul 11;142(11). Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.21.0675 DOI  
  3. Steintorsdottir SD et al. Norsk endokrinologisk forening. Nasjonal veileder i endokrinologi. Sist oppdatert 26.02.2020. Siden besøkt 12.12.2022 metodebok.no  
  4. Stuenkel CA, Gompel A. Primary Ovarian Insufficiency. N Engl J Med. 2023 Jan 12;388(2):154-163. PMID: 36630623 PubMed  
  5. Klein DA, Paradise SL, Reeder RM. Amenorrhea: a systematic approach to diagnosis and management. Am Fam Physician. 2019 Jul 1;100(1):39-48. PMID: 31259490 PubMed  
  6. Lambrinoudaki I, Paschou SA, Lumsden MA et al. Premature ovarian insufficiency: A toolkit for the primary care physician. Maturitas. 2021 May;147:53-63. Epub 2021 Jan 12. PMID: 33451805 PubMed  
  7. El Khoudary SR, Aggarwal B, Beckie TM et al.; American Heart Association Prevention Science Committee of the Council on Epidemiology and Prevention; and Council on Cardiovascular and Stroke Nursing. Menopause Transition and Cardiovascular Disease Risk: Implications for Timing of Early Prevention: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2020 Dec 22;142(25):e506-e532. Epub 2020 Nov 30. PMID: 33251828 PubMed  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL