Hopp til hovedinnhold

Amming

Brystene er ofte svært følsomme, men det har ingenting for seg å prøve å herde brystvortene før amming starter.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/barn/amming-og-rusmidler/amming/ 

Øv opp brystene i svangerskapet?

Innadvendte brystknopper

De første ammingene

Ammeteknikker

Melkeproduksjon

Melkespreng, tette melkeganger og brystbetennelse

Ømme, såre brystknopper

Positive effekter av amming

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Ammehjelpen. Flate eller innadvendte brystvorter. Siden besøkt 07.08.2019 ammehjelpen.no  
  2. Folkehelseinstituttet. Brystspreng, melkespreng/stase, mastitt og abscess. Sist oppdatert 01.07.2022. Siden besøkt 17.08.2022
  3. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsnæring. Oslo: Helsedirektoratet; 2016 www.helsedirektoratet.no  
  4. Løland BF, Bærug AB, Nylander G. Morsmelk, immunrespons og helseeffekter Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2395-8.
  5. Meyer HE. Amming, vekt og vekstkurver. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2358. PubMed