Hopp til hovedinnhold
 Den første måneden med amming er vanligvis den vanskeligste.
Den første måneden med amming er vanligvis den vanskeligste.

Brystmelk eller morsmelkerstatning?

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler morsmelk fremfor erstatning dersom det er mulig. Men for noen mødre er det ikke noe valg - av ulike grunner er de ikke i stand til å gi barnet tilstrekkelig næring i form av brystmelk.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/barn/amming-og-rusmidler/brystmelk-eller-morsmelkerstatning/ 

Brystmelk eller flaske?

Hva skiller morsmelk og morsmelkerstatning?

Andre fordeler med morsmelk

Tegn til at barnet reagerer på en bestemt morsmelkerstatning

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder

  • Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsnæring. Oslo: Helsedirektoratet. Sist oppdatert 08.07.2021. www.helsedirektoratet.no 
  • Løland BF, Bærug AB, Nylander G. Morsmelk, immunrespons og helseeffekter Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2395-8. www.tidsskriftet.no