Hopp til hovedinnhold

Brystmelk eller morsmelkerstatning?

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler morsmelk fremfor erstatning dersom det er mulig. Men for noen mødre er det ikke noe valg - av ulike grunner er de ikke i stand til å gi barnet tilstrekkelig næring i form av brystmelk.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/barn/amming-og-rusmidler/brystmelk-eller-morsmelkerstatning/ 

Brystmelk eller flaske?

Hva skiller morsmelk og morsmelkerstatning?

Andre fordeler med morsmelk

Tegn til at barnet reagerer på en bestemt morsmelkerstatning

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder

  • Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsnæring. Oslo: Helsedirektoratet. Sist oppdatert 08.07.2021. www.helsedirektoratet.no 
  • Løland BF, Bærug AB, Nylander G. Morsmelk, immunrespons og helseeffekter Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2395-8. www.tidsskriftet.no