Hopp til hovedinnhold
Dersom du har mistanke om at barnet ikke hører godt, bør du med en gang henvende deg til helsesøster eller lege.
Dersom du har mistanke om at barnet ikke hører godt, bør du med en gang henvende deg til helsesøster eller lege.

Hører barnet? - sjekkliste for foreldre

Har barnet normal hørsel? Det er alltid et usikkerhetsmoment med nyfødte barn. I denne artikkelen får du råd om hvilke tegn du kan se etter om du mistenker at barnet har nedsatt hørsel.

Fra "Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten" utgitt av Statens helsetilsyn (Nasjonalt folkehelseinstitutt)

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/barn/nyfodt-barn/horer-barnet/ 

Vær på vakt