Hopp til hovedinnhold
De som jobber i familievernet, har spesiell utdanning for å drive med familieterapi.
De som jobber i familievernet, har spesiell utdanning for å drive med familieterapi.

Familievernet

Familievernet er et gratis tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/barn/familievernet/ 

Avklare, styrke og hjelpe

Statens ansvar

Vil du vite mer?