Hopp til hovedinnhold
Plassering av friskluftinntak kan spille en rolle for inntak av svevestøv fra utelufta.
Plassering av friskluftinntak kan spille en rolle for inntak av svevestøv fra utelufta.

Inneklima - forurensing dannet ved forbrenning

Der det røykes, er tobakksrøyk den klart dominerende kilden til partikkelforurensning. Karbonmonoksid (CO) i høye nivåer kan forekomme inne i bygninger tett ved sterkt trafikkerte veier.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/forbrenning/ 

Forekomst

Helseeffekter

Tiltak

Vil du vite mer?

Kilder

  • Folkehelseinstituttet. Råd for godt inneklima i boligen. Forurensning dannet ved forbrenning. Sist oppdatert 01.11.2016.