Hopp til hovedinnhold
Inneklimaproblemer har ofte vært knyttet til feil i ventilasjonsanlegg. Det kan derfor være nyttig å kontrollere ventilasjonsanlegget og driften av dette.
Inneklimaproblemer har ofte vært knyttet til feil i ventilasjonsanlegg. Det kan derfor være nyttig å kontrollere ventilasjonsanlegget og driften av dette.

Inneklima - en oversikt

Ugunstig inneklima kan ha en negativ innvirkning på helsen din.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/inneklima-oversikt/ 

Generelt om inneklima og helse

Aktuelle problemstillinger

Generelt om inneklimamålinger

Temperatur og luftfuktighet

Støy

Belysning

Karbondioksid (CO2)

De forskjellige typer inneklimaforurensing

Generelle råd for å forebygge inneklimarelaterte sykdommer og plager

Kilder