Hopp til hovedinnhold

Barneverntjenesten

Sist revidert:


  1. Bufdir. Hva gjør barnevernet? Oslo: Barne-, ungdoms- og familieetaten; hentet 20.04.2023 www.bufdir.no  
  2. Statistisk sentralbyrå. Barn 0-24 år med barnevernstiltak, etter omsorgs-/hjelpetiltak, statistikkvariabel, år og alder. Hentet 20.04.2023 www.ssb.no  
  3. Bufdir. Slik kan barnevernet hjelpe familien. Oslo: Barne-, ungdoms- og familieetaten; hentet 20.04.2023 www.bufdir.no  
  4. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom Helseundersøkelser og helseopplysning, 2021. www.helsedirektoratet.no