Hopp til hovedinnhold

Helsestasjon, kontroller

Sist revidert:


  1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom Helseundersøkelser og helseopplysning, Sist faglig oppdatert 1. mai 2022. www.helsedirektoratet.no