Hopp til hovedinnhold

Barne- og ungdomspsykiatri

Sist revidert:


  1. Skogen JC, Smith ORF, Aarø LE, et al. Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak. En kunnskapsoversikt. Folkehelseinstituttet, 2018. www.fhi.no  
  2. Garløv I. Vurdering av psykisk helse. I: Håndbok for skolehelsetjenesten 1.-10. klasse. Haugland S, Misvær N (red.). Oslo: Kommuneforlaget, 2004.